oktober 2012

Column over nummer 97 van de duurzame top 100

Column door Liam Het milieu en de prins. Ik las: prins Willem Alexander opent de schoonste elektriciteitscentrale van Nederland in Egmond aan Zee. Geholpen door leerlingen van de basisscholen, was het geen moeite speelgoed wind molentjes aan te blazen, teneinde de 36 reuzen molens symbolisch de start te geven. Ik lees: Willem Alexander heeft ten […]

Column over nummer 97 van de duurzame top 100 Meer lezen »

Verslag van de algemene ledenvergadering van 20 oktober 2012

Algemene Ledenvergadering Nijkerk, 20 oktober 2012 Opening om 13:07. De voorzitter heet de aanwezigen welkom, hij leest de lijst met afmeldingen voor. Aanwezig: 35 personen inclusief 5 bestuursleden. Mededelingen De voorzitter vraagt de aanwezigen of een roulerende vergaderlocatie, zou leiden tot een grotere opkomst. Er volgen weinig reacties. Verslag ALV van 21 april 2012 Fons

Verslag van de algemene ledenvergadering van 20 oktober 2012 Meer lezen »

De eerste grondwet van Nederland

Een weergave van de voordracht van Leo Verhoef tijdens de algemene ledenvergadering van 20 oktober 2012. De eerste grondwet van Nederland Leo Verhoef In de troonrede van 16 september 1997 verklaarde koningin Beatrix dat met de grondwet van Thorbecke (1848) de grondslag werd gelegd voor onze parlementaire democratie. Deze onjuiste bewering werd door slechts weinigen

De eerste grondwet van Nederland Meer lezen »

De Bataafse revolutie

Een weergave van de voordracht van J.A.J. Johannisse tijdens de algemene ledenvergadering van 20 oktober 2012. De Bataafse revolutie Door: J.A.J. Johannisse 1. De staatsrechtelijke organisatie in de 16e eeuw Voor de opstand tegen de Landsheer van de Nederlandse gewesten, de Spaanse koning Philips II, was er een bepaald evenwicht tussen de verschillende staatsinstellingen. Er bestond

De Bataafse revolutie Meer lezen »

uitnodiging voor de ledenvergadering van het Nieuw Republikeins Genootschap

Geacht lid, Hierbij nodigen wij U uit voor de ledenvergadering van het Nieuw Republikeins Genootschap op 20 oktober 2012 te Nijkerk.Tevens ontvangt U een brief over de overgangsregeling betreffende de overgang van de “oude” vereniging naar de “nieuwe” vereniging, zoals besproken in de vorige ledenvergadering.Ten derde ontvangt U hierbij het verslag van de vorige vergadering,

uitnodiging voor de ledenvergadering van het Nieuw Republikeins Genootschap Meer lezen »