maart 2013

Ondersteuning locale NRG activiteiten in verband met de troonswisseling

NRG/Republikeinen heeft een budget beschikbaar voor de ondersteuning van locale activiteiten. Deze kunnen ook ingezet worden voor eenmalige locale republikeinse activiteiten tegen (de machtswisseling binnen) de monarchie. Inmiddels worden drie initiatieven in resp. Groningen, Haarlem en Utrecht financieel ondersteund. Mocht u ook in uw gemeente plannen hebben waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn neem dan contact

Ondersteuning locale NRG activiteiten in verband met de troonswisseling Meer lezen »

Toneelvoorstelling in voorbereiding

Vanuit de culturele krachten van het NRG werken door Ger Beukenkamp (toneel- en filmregisseur) en Tomas Ross (faction-schrijver) aan een voorstelling waarbij de scheidende koningin nogmaals ontmoetingen heeft met de premiers die zij voorbij heeft zien komen. Al veel acteurs hebben belangstelling getoond aan de uitvoering mee te werken.Het ligt in de bedoeling om voorafgaand

Toneelvoorstelling in voorbereiding Meer lezen »

Oproep tot witte actie bij inhuldiging

De oproep van NRG/republikeinen.nl tot witte actie bij de inhuldiging heeft in korte tijd een zeer brede bekendheid gekregen, niet alleen onder republikeins gezinde Nederlanders maar ook onder voorstanders van de monarchie. Een witte actie op 30 april zal dus door iedereen begrepen worden!Via een aparte website www.nederlanddraagtwit.nl wordt u opgeroepen om met ideeën voor

Oproep tot witte actie bij inhuldiging Meer lezen »

De Eed:Wij zweren (beloven) dat wij uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap zullen handhaven..

Gerrit van Malkenhorst NRG /Republikeinen voorzitter Anjo Clement heeft op 3 maart jl. alle kamerleden individueel per brief opgeroepen om af te zien van de eed aan de nieuwe koning. Hij stelt van mening te zijn dat in een democratie kamerleden die verantwoording afleggen aan de kiezer geen eed van trouw dienen af te leggen

De Eed:Wij zweren (beloven) dat wij uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap zullen handhaven.. Meer lezen »

Algemene Ledenvergadering: zaterdag 27 april in Nijkerk

Ton Johannisse /secretaris Op 27 april a.s houden we een algemene leden vergadering in vergadercentrum De Schakel in Nijkerk. We beginnen om 13:00 uur en na een aantal noodzakelijke huishoudelijke zaken zullen wij ons bezig houden met de diverse acties en manifestaties die door ons opgezet zijn voor 30 april. Uiteraard discussie en zo nodig

Algemene Ledenvergadering: zaterdag 27 april in Nijkerk Meer lezen »