Kort verslag Algemene Ledenvergadering

Algemene Vergadering. Op 26 juni jl werd de voorjaarsvergadering van het NRG in Amsterdam gehouden. Belangrijkste punt van de agenda was de keuze tussen een collectief abonnement op de Republikein of een koers volgens de adviezen van de commissie Nieuw Elan.Na de opening door de voorzitter, Hugo Beunder, werd de vergadering op verzoek van het […]

Kort verslag Algemene Ledenvergadering Meer lezen »