november 2010

Algemene vergadering

Op 27 november vond in Utrecht de najaarsvergadering plaats. Na de opening door Hans Maessen wordt de feitelijk al sinds juni bestaande bestuurssamenstelling door de leden formeel goedgekeurd. De vertrekkende penningmeester, Paul van der Heijden, wordt door de vergadering tot erelid van de vereniging benoemd. Ook Joop Zijlstra neemt afscheid als bestuurslid. Volgt een geanimeerde […]

Algemene vergadering Meer lezen »

Erelid

Tijdens de ledenvergadering op 27 november is met algemene stemmen besloten aan Paul van der Heijden het erelidmaatschap van onze vereniging te verlenen. Paul was in 1998 een van “founding fathers” van het NRG en heeft zich sindsdien onvermoeibaar ingezet om de republikeinse gedachte te verspreiden. Ook in de toekomst zal Paul ons met zijn

Erelid Meer lezen »

Het afwijzen van de modernisering van de monarchie brengt de republiek dichterbij.

Het is tragisch te moeten constateren dat in de discussie in de Tweede Kamer over het ceremonieel koningschap op geen enkel moment de principiele strijdigheid van een monarchie met een democratie aan de orde is geweest. Nederland is geen democratie en het feit dat wij een monarch met macht hebben is daar het meest uitgesproken

Het afwijzen van de modernisering van de monarchie brengt de republiek dichterbij. Meer lezen »

Thorbecke of Rutte, wil de echte liberaal opstaan?

Rutte, zo bleek, wil de monarchie laten voor wat zij is. Hij beroept zich daarbij op Thorbecke, een illustere liberale grootheid uit het verleden. De vraag is of dit terecht is. De grondwet die Thorbecke in 1848 schreef vestigde in Nederland de ‘constitutionele monarchie’; iets waar we nu, 150 jaar later, volgens Rutte althans het

Thorbecke of Rutte, wil de echte liberaal opstaan? Meer lezen »