januari 2012

Bijeenkomst AERM in Kopenhagen

Bijeenkomst Alliance of European Republican Movements (AERM), Kopenhagen, 14/15 januari 2012 In 2010 is door de Zweedse republikeinse organisatie het initiatief genomen tot het bijeenbrengen van republikeinen in die landen van Europa die nog een monarchaal bestel kennen. In het huwelijk van de Zweedse kroonprinses werd een aanknopingspunt gevonden voor het – in Europees verband-

Bijeenkomst AERM in Kopenhagen Meer lezen »