juni 2015

Agenten in Breskens riepen maar wat…..

Boudewijn ’t Hart De gemeente Sluis laat namens de burgemeester weten: “Aangezien er op voorhand geen demonstraties aangekondigd waren is er door de burgemeester dan ook geen besluit genomen over het aanwijzen van een demonstratielocatie “De politieagenten in Breskens die ons naar een demonstratieveld verwezen logen dus!We moeten nog bezien hoe we met dat feit

Agenten in Breskens riepen maar wat….. Meer lezen »

Verder eerherstel voor Johan van Oldenbarnevelt

Het Republikeins gezinde SP kamerlid Ronald van Raak wil eerherstel voor Johan van Oldenbarnevelt die op 13 mei 1619 op het Binnenhof werd onthoofd in opdracht van prins Maurits van Oranje. Van Raak wil dat het standbeeld van Oldenbarnevelt in Den Haag verplaatst wordt naar het Binnenhof. Het lichaam van Van Oldenbarnevelt werd bijgezet in

Verder eerherstel voor Johan van Oldenbarnevelt Meer lezen »

Burgerinitiatief Stop Partijpolitieke Benoemingen

Als Republikeinen willen we dat inhoud gegeven wordt aan artikel Artikel 3 van de Grondwet waarin staat dat alle Nederlanders op gelijke voet in openbare dienst benoembaar zijn. Het op erfelijkheid gebaseerde koningschap is in strijd met dit artikel. Onlangs is de beweging ‘Meer Democratie’ gestart met een petitie die ook betrekking heeft op dit

Burgerinitiatief Stop Partijpolitieke Benoemingen Meer lezen »

The King can do no wrong / Rex non potest peccare

As, dinsdag 16 juni (17:00-18:30) vindt er een door het blad ‘de Republikein’ georganiseerde bijeenkomst plaats in Spui25 (Amsterdam). Een drietal sprekers zal vanuit hun eigen achtergrond het licht laten schijnen over het thema “The King can do no wrong / Rex non potest peccare”. Het zijn: Irene Stengs, antropoloog en researcher Rituals, celebrations and

The King can do no wrong / Rex non potest peccare Meer lezen »

Fietsen van Schoonhoven naar Goejanverwellesluis

Wilt u nog meefietsen van Schoonhoven naar Goejanverwellesluis op zondag 28 juni van Schoonhoven naar Goejanverwellesluis? NRG zorgt voor een fiets ter plaatse. Met deze fietstocht gedenken wij dat op die datum in 1787 Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van stadhouder Willem V, onderweg van Schoonhoven naar Den Haag om daar te proberen de oranjemacht

Fietsen van Schoonhoven naar Goejanverwellesluis Meer lezen »