Verslag van de algemene ledenvergadering van 20 oktober 2012

Algemene Ledenvergadering
Nijkerk, 20 oktober 2012

 1. Opening om 13:07. De voorzitter heet de aanwezigen welkom, hij leest de lijst met afmeldingen voor. Aanwezig: 35 personen inclusief 5 bestuursleden.
 2. Mededelingen
  De voorzitter vraagt de aanwezigen of een roulerende vergaderlocatie, zou leiden tot een grotere opkomst. Er volgen weinig reacties.
 3. Verslag ALV van 21 april 2012
  Fons Alkemade vraagt om toelichting op het verslag.
  Het verslag wordt aangenomen.
 4. Ontwikkeling ledenbestand en begroting.
  De penningmeester licht de stand van zaken rond de financiën toe. Er zijn 1310 leden, waarvan 73 in 2012 lid zijn geworden, 681 hebben betaald, in november zal een betalingsherinnering gestuurd worden, hij verwacht in totaal 1000 betalingen. Er zijn 238 sympathisanten, waarvan 93 in 2012 zijn toegevoegd. Het vermogen is ongeveer 24.000 euro.
  De begroting voor 2013 lijkt op die van 2012, maar de reservering voor de Republikein is nu definitief.
  Vragen naar aanleiding van het ledenbestand:
  Zijn er leden van Pro Republica overgekomen naar het NRG? Pogingen tot contact met het bestuur zijn niet gelukt.
  Kan het NRG de leden van Pro Republica niet benaderen? We willen ons niet mengen in pijn van Pro Republica.
  Naar aanleiding van de laatste nieuwsbrief waren er acht opzeggingen, soms wegens overlijden, soms wegens geldgebrek, één vindt ons te agressief en één vindt ons te onzichtbaar.
  Vragen over de begroting:
  Wat zijn de kosten van de nieuwe vereniging? De notariskosten bedragen ongeveer 500 euro, verder geen kosten.
  Waarom komt de contributie zo laat binnen? De penningmeester wil overgaan op automatisch afschrijven.
  Worden armlastige leden sympathisant? Niet automatisch, maar het wordt wel aan hen voorgesteld.
  Hoe lang duurt de bijdrage aan de Republikein? Drie jaar.
  Het is niet goed dat leden die zich willen zich uitschrijven ook uit de ledenlijst worden verwijderd. Er moet uiterste zorg besteed worden aan het behoud van leden voor de vereniging, bij minder dan 10.000 leden is er geen invloed op de politiek mogelijk! Een groot aantal leden is inderdaad van belang. We ondernemen actie om bekend te worden, sinds anderhalf jaar zijn er gesprekken met Tweede Kamerleden, er wordt contact opgenomen met wie zich uit wil schrijven.
  De begroting wordt goedgekeurd.
 5. Activiteitenverslag
   Deelname aan forum Jonge Democraten in Amsterdam en studentenvereniging in Leiden.
   Actief op Facebook en Twitter.
   Gesprek met MBO-raad over stichting van Laurentien.
   De Nieuwjaars speech van Cent Wagenaar is onder de aandacht van Erwin Lensink gebracht. De voorzitter woont de processen tegen hem bij en heeft contact hierover met Amnesty International en met Jeroen Recourt van de PvdA.
   Met hem wil de voorzitter ook praten over het uitzetten Poch versus de ontvangst van Zorreguieta.
   Er verschenen artikelen van de hand van bestuursleden in landelijke kranten.
   Het NRG wil het Klein Republikeins Handboek, in geactualiseerde vorm, opnieuw uitgeven.
   We krijgen boeken met het verzoek om deze te recenseren.
   Er is een nieuwe flyer en een vlag.
   Herman Beukerink, regisseur van de film Majesteit, is benaderd met verzoek om zijn materiaal op de website te mogen plaatsen.
 6. Voorgenomen activiteiten
   Als de Kamer weer tot rust is gekomen gaan we verder met het lobbywerk.
   Er komt een grote publicatie in over de viering van 200 jaar monarchie.
   Er komt een verzoek aan de minister-president om openbaarheid van de gesprekken met het staatshoofd, hierover is ook contact met PowNews.
  Is PowNews een goede keuze gezien de bedenkelijke reputatie? De voorzitter refereert aan een brief geplaatst in Telegraaf en een interview in Story, op deze manier bereik je een publiek dat je via andere wegen niet bereikt.
   We gaan door met werven en brieven schrijven.
   Daniel Westhoek stelt zich beschikbaar om namens de vereniging discussiebijeenkomsten met jongeren te bezoeken. Om meer jongeren te bereiken is het beter een jongere te sturen.
   We hebben nog nooit een voorzitter gehad die zoveel doet en naar buiten treedt. Er is nu een kabinetsformatie zonder koningin, het is dus niet alleen het ledenaantal dat telt, onze ideeën sijpelen langzaam door.
   Een vast onderdeel van de nieuwsbrief zal zijn de vraag: wilt u actief zijn?
   Er komt een discussie over openbaarheid van beëdiging van ministers. Ook dat gaat de voorzitter met de PvdA bespreken.
   Al dan niet geplande activiteiten komen in de nieuwsbrief en we gaan leden op hun deskundigheid aanspreken.
   Er komt een overzicht van de kosten van monarchieën en republieken. Dit wordt onderdeel van onze reactie op de viering van 200 jaar koninkrijk.
   We zullen in een ALV praten over het type president dat we wensen.
 7. Bestuurssamenstelling
  Er is een vacature voor de functie van secretaris, Ton Johannisse zal die op zich nemen.
  Lex Moen heeft zich beschikbaar gesteld voor bestuursfunctie. Hij is begonnen met Facebook en Twitter en zal zich ook bezighouden met de website. Lex Moen wordt gekozen als bestuurslid.
  Maria van Herk treedt af als bestuurslid maar zal wel de ledenadministratie blijven verzorgen.
 8. Nieuwe vereniging
  Er is een brief uitgegaan naar de leden met de vraag, of men bezwaar heeft tegen overschrijving naar de nieuwe vereniging. Vanaf 1 januari komt er een brief met het verzoek om automatisch te betalen en wel op een nieuw rekeningnummer. Dan moet de oude vereniging opgeheven en vereffend worden. Voor dat eerste is het nodig om alle leden van de oude vereniging stemrecht te geven voor beide verenigingen tot einde 2013. De vergadering stemt daarmee in. Als de oude vereniging wordt opgeheven zal aan de leden gevraagd worden om het vermogen over te dragen aan de nieuwe.
 9. Rondvraag
   Wanneer komt er een Dag van de Republiek? Er is gediscussieerd over de datum, daar kwamen we niet uit. Het punt is niet meer aan de orde geweest. We zullen de discussie voeren via de nieuwsbrief.
   Van de viering van 200 jaar monarchie is een website, die stelt nog niet veel voor. Op die site wordt gevraagd om voorstellen in te dienen. Kan de webmaster een pagina ontwikkelen voor republikeinen van elke woonplaats om zoveel ideeën te lanceren die republikeins zijn dat alle monarchistische ideeën ondergesneeuwd raken? Het is de moeite waard om dit uit te werken.
   Er moet meer druk komen op Beatrix om belasting te gaan betalen en ook te betalen voor privévluchten. Dit wordt aan de orde gesteld in gesprekken met Kamerleden.

Pauze

 1. Lezing van Ton Johannisse over de Bataafse Republiek, met bijdrage van Leo Verhoef over de grondwet van de B.R.
 2. Sluiting om 16:15 uur.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *