UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 april

Het bestuur van NRG/republikeinen.nl nodigt u uit de algemene ledenvergadering bij te wonen.

Datum: 19 april 2014
Aanvang: 13.30 uur; inloop met koffie vanaf 13.00 uur.
Plaats: “De Schakel”, Oranjelaan 10, 3862 CX, Nijkerk.

Het aantal leden dat de vorige ledenvergadering in oktober bezocht was dermate groot dat de ruimte niet geschikt was voor de grote toestroom. Wij hebben daarom voor deze vergadering een grote(re) zaal gereserveerd met goede geluidsvoorzieningen.

Routebeschrijving:
Per trein is Nijkerk bereikbaar met de stoptrein Utrecht /Amersfoort – Zwolle. De Schakel ligt op ongeveer 200 meter afstand van het station. Na het verlaten van het station rechts aanhouden en met de weg mee naar links gaan. De Schakel ligt dan aan uw rechterhand.

Per auto neemt u afslag 9 van de A28; Berencamperweg richting Nijkerk. Aan het eind rechtsaf (Veltkamp). Bij de tweede rotonde linksaf is de Oranjelaan. De Schakel ligt links. Er is parkeergelegenheid op eigen terrein. Mocht dit vol zijn dan kan bij de receptie van De Schakel een parkeer(dag)kaart worden gehaald voor het grote parkeerterrein aan de overkant. Kosten: € 1,50.

Om inzicht te hebben in de opkomst wordt u verzocht uw deelname aan de vergadering aan te melden bij de secretaris door middel van een e-mail naar contact@republikeinen.nl

AGENDA

1. Opening: welkom en vaststellen agenda.
2. Mededelingen van de voorzitter.
3. Verslag van 23 november 2013.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
5. Financieel verslag 2013
6. Verslag kascommissie.
7. Decharge penningmeester.
8. Bestuurszaken/afscheid Peter Posthumus.
9. Voorstel benoeming Piet de Groot.
10. Activiteitenverslag 2013
11. a Werkgroepen b. Afdelingen: presentatie Bert Steenbruggen.

Pauze

12. Rol van het NRG en Europa

13. Verslag van de AERM
De Association of European Republican Movements is een Europese koepelorgansiatie van republikiense organsiaties. Jacques Jan Wirken doet verslag van de jaarvergadering die plaatsvond in Oslo van 4-6 april jl.

14. Visie van Erik Meijer over onze mogelijke rol in Europa
Erik Meijer zit in het Europarlement namens de SP

15. Discussie

16. Rondvraag

Borrel

De vergaderdocumenten die betrekking hebben op de agendapunten 3, 5 en 10 kunt u hier inzien/downloaden:

Verslag ALV 23-11-2013
Jaarverslag en financieel jaarverslag 2013

Indien gewenst kunnen de stukken op papier worden toegezonden. Tijdens de vergadering zullen deze documenten ook nog in de zaal verkrijgbaar zijn.

Tot ziens op 19 april in Nijkerk!

Ineke Vonk, secretaris
contact@republikeinen.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *