Een vorstelijk pensioen voor Beatrix

Gerrit van Malkenhorst

Beatrix zou bij pensionering in 2007 op dat moment een bedrag van € 1.288.730,- hebben ontvangen. Dit bedrag volgt uit de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis die in 2007 voor het laatst werd gewijzigd. Het pensioengedeelte daarvan bedraagt € 431.794,- en het bedrag voor privé-bedienden en materiële kosten € 856.936,-. Om te komen tot het bedrag dat zij nu gaat ontvangen moet er nog gecorrigeerd worden voor de algemene stijging van loonkosten en het algemeen prijspeil van het gezinsverbruik sinds 2007. En het is niet gezegd dat het daarbij blijft. Zo mochten Juliana en Bernhard na de abdicatie gratis op paleis Soestdijk blijven wonen, en werd zeventig man/vrouw personeel voor ze betaald. Voor alle ouderen die dit jaar getroffen worden door een forse inkomensachteruitgang vanwege belastingverhoging, pensioenverlaging en driedubbele vermogenstoets in de eigen bijdrage voor zorginstellingen, moet dit een wel zeer moeilijk te verteren situatie zijn! NRG/Republikeinen.nl vindt dat de Tweede Kamer moet ingrijpen om tot een redelijker pensioenbedrag te komen.

Lees het artikel van Ton Johannisse over vorstelijke pensioenen op onze website.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *