De Eed:Wij zweren (beloven) dat wij uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap zullen handhaven..

Gerrit van Malkenhorst

NRG /Republikeinen voorzitter Anjo Clement heeft op 3 maart jl. alle kamerleden individueel per brief opgeroepen om af te zien van de eed aan de nieuwe koning. Hij stelt van mening te zijn dat in een democratie kamerleden die verantwoording afleggen aan de kiezer geen eed van trouw dienen af te leggen aan een niet-gekozen staatshoofd.

De in de kop geciteerde zinsnede uit de eed spreekt voor zich en is voor iemand die een eed serieus neemt niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Desondanks blijken de meeste kamerleden zich in bizarre bochten te wringen om het afleggen van de eed te rechtvaardigen. Het zou gaan om een “ceremoniële daad zonder inhoudelijke betekenis”. Deze visie zou bevestigd zijn door ‘staatsrechtgeleerden’ (D66, Wouter Koolmees bij P&W). Helaas blijken kamerleden van nagenoeg alle partijen, waaronder ook die van republikeins gezinde partijen als GroenLinks, D66, SP en PvdA, zich te scharen achter dit soort redeneringen. Het doet ons vrezen over hun oordelend vermogen over andere zaken waarover zij namens ons en in het algemeen belang moeten besluiten.

Op dit moment hebben alleen de kamerleden Karabulat en Bashir van de SP en de leden van de Dierenpartij meegedeeld af te zien van de eed. Waarvoor hulde!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *