Werkgroepen

Anjo Clement – voorzitter

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van j.l. november is besloten een aantal thematische werkgroepen in te stellen. Er werden vele suggesties gedaan voor onderwerpen die in deze werkgroepen zouden kunnen worden besproken.

Het bestuur heeft een bundeling van aanverwante onderwerpen aangebracht. Dat leidt tot de volgende werkgroepen:

Werkgroep Publiciteit en Voorlichting

Onderwerpen
– Persbeleid
– Politieke lobby
– Externe debatten
– Presentaties
– Lespakketten
– PR-beleid: stickers, vlaggen wimpels, flyers, pennen enz
– Wervingsstrategie
– Acties
– Republikeinse stadswandelingen
Namens het bestuur nemen Ruud van Diemen en Bert Steenbruggen hieraan deel.

Werkgroep Monarchie

Onderwerpen
– Belang van de Oranjes wat betreft de exportbevordering
– De bindende factor
– Politieke stabiliteit
– Breed geloof in het kunstmatige imago van de oranjes
– Financiele bevoorrechting
– Verborgen politiek macht
– Indoctrinatie (“verplichte” kinderspelen)
Namens het bestuur neemt Gerrit van Malkenhorst deel

Werkgroep Republiek

Onderwerpen
– Aard van de republiek
– Optimaliseren democratie
– Begroting president
Namens het bestuur neemt Anjo Clement deel.

Leden die menen een bijdrage te kunnen leveren aan een van de werkgroepen kunnen zich per mail melden bij de voorzitter Anjo Clement (anjoclement@gmail.com)

Het bestuur beziet op grond van de aanmeldingen waar de werkgroepen zullen bijeenkomen.
(Dat kan eventueel ook rouleren). Het bestuur heeft verder besloten dat reiskosten worden vergoed, evenals de aanschaf van eventueel benodigde literatuur e.d.

Op de Algemene Ledenvergadering van 19 april zal de samenstelling bekend worden gemaakt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *