De Republikein – “An offer you can’t refuse”

Zoals alle leden ontving ik een gratis exemplaar van het tijdschrift ‘De Republikein’. Ik was vanaf het eerste verschijnen van dat tijdschrift geabonneerd maar heb op een gegeven moment uit onvrede over de inhoud van het blad mijn abonnement opgezegd.

Natuurlijk ben ik voorstander van een periodiek dat de republikeinse gedachte onder de aandacht brengt en daarom was ik uiterst benieuwd naar de inhoud van dit ons aangeboden nummer. Als echte Hollander altijd belust op een voordeeltje, sprak natuurlijk ook de korting voor NRG leden mij aan. Bijna had ik, al voor het tijdschrift in te zien, de bijgesloten bon ingevuld en opgestuurd.

Toen ik echter omsloeg naar bladzijde één van dit themanummer werd mij meteen duidelijk waar de hoofdredacteur, Rik Smits, voor staat. Hij pleitte niet voor de republiek maar toonde zich voorstander van een sterk geïntegreerd Europa. Dat is natuurlijk zijn goed recht, echter, hij moet die overtuiging niet ventileren in De Republikein maar in het partijblad van D66 of desnoods in een column in een landelijk dagblad.

De leden van het NRG zijn van diverse pluimage; socialisten, liberalen, overtuigd gelovigen of welke stroming dan ook bestaat in ons land. ook voor- en tegenstanders van de Europese eenheid. Er is slechts één gegeven dat hen bindt: de overtuiging dat de republikeinse regeringsvorm superieur is aan de monarchistische. Dat maakt dat wij ons verbonden voelen en zelfs binnen die verbondenheid bestaat er verschil van mening over de vorm waarin die republiek moet worden gegoten. Daarom moet mijns inziens de hoofdredactie van een zich als republikeins presenterend periodiek zich beperken tot het uitdragen van de republikeinse gedachte en zich onthouden van publicaties over persoonlijke voorkeuren op andere gebieden.

Zolang de hoofdredactie van ‘De Republikein’ niet tot dat inzicht is gekomen zal ik spijtig genoeg niet profiteren van dit voordeeltje voor NRG leden.

Leo Verhoef

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *