Vruchtbare ledenvergadering

In de nacht van vrijdag op zaterdag reed ik rond een uur of drie in de buurt van Amersfoort. De band waarin ik speel als drummer had opgetreden ‘op’ Urk en ik was onderweg naar huis. Ik realiseerde me dat ik over een paar uur wederom in de auto zat en weer Amersfoort zou passeren, maar dan in de tegenovergestelde richting. Om vier uur lag ik in bed en ik voelde het gedreun van de ritmesectie langzamerhand verdwijnen uit mijn hoofd. Het verschil tussen de ervaring van dansend publiek en het krijgen van applaus enerzijds en het in eenzaamheid rijden op een lege snelweg anderzijds is groot. Het zijn wel mooie momenten voor reflectie. De wekker ging al om zeven uur in plaats van om tien uur. Hoewel ik ‘m echt op tien uur had gezet was ik vergeten de wekker van vrijdag uit te zetten. Het resultaat? Klaarwakker! Als ik het maar volhou vandaag, dacht ik onder de douche. Drie uur slaap en een ALV voor de boeg. Geen ideale combinatie zou je op het eerste gezicht denken. Toch ging ik aan het einde van de dag met meer energie uit Nijkerk weg dan waarmee ik gekomen was. Hoe kan dat toch? Het recept daarvoor blijkt vrij simpel. Naar een ALV komen mensen die een gemeenschappelijk belang hebben, die iets met elkaar hebben dat hen bindt, iets wat hen drijft en wat hen raakt. Dat kan boosheid zijn over het feit dat het koningschap niet past in een ware democratie. Het kan verlangen zijn naar een rechtvaardige staatsvorm die past in deze tijd en het kan verlangen zijn naar meer actie. Het NRG is een vereniging met veel levensvatbaarheid. We hebben een kleine 6000 aanhangers die bewust kiezen voor een republiek als staatsvorm. En er zijn in Nederland nog veel meer “onbewuste republikeinen”. De afgelopen jaren zijn we gegroeid en de nationale en internationale pers weet ons steeds beter te vinden. Toch zijn er ook mensen die het NRG verlaten omdat ze vinden dat we te weinig zichtbaar zijn of omdat we te weinig activiteiten organiseren. Daarom is het tijd voor een nieuwe fase. Willem Alexander heeft echt geen slapeloze nachten omdat het NRG bestaat. Toch hebben we alle argumenten in huis om hem op zijn minst wat later in slaap te laten vallen. We zullen dus een stevige organisatie neer moeten zetten die gebruik maakt van de kennis en expertise van de aanhangers. Want kennis en expertise is in onze vereniging in ruime mate aanwezig. We zijn op dit moment echter ook kwetsbaar. Activiteiten komen wel van de grond, maar vinden nog teveel ad-hoc plaats en de organisatie van deze activiteiten ligt bij een te kleine groep enthousiastelingen. Dat maakt de voortgang en de borging van de activiteiten kwetsbaar. Het is als het ware allemaal nog iets te vrijblijvend. 

Zou het niet mooi zijn als WA zich vanaf 2018 zorgen maakt over het voorbestaan van de monarchie in Nederland? Ja, dat zou heel mooi zijn! En wat kunnen wij daar als NRG in betekenen? Daartoe wordt het  meerjarenbeleidsplan 2015-2018 ontwikkeld. het bestuur heeft de eerste aanzet gegeven en roept de aanhangers op om input te leveren. In maximaal zes pagina’s zal de “Koers 2015-2018” dienen als brondocument voor de jaarplannen en de daaraan gekoppelde activiteiten. Luiden we als Nieuw Republikeins Genootschap een nieuwe fase in met het motto: “De vrijblijvendheid voorbij” of met het motto: “minder braaf”? Wellicht dat beide motto’s dichter bij elkaar liggen dan zo op het eerste gezicht lijkt. We zijn een waardige vereniging die gefundeerd is op de ware democratische beginselen. Dat betekent dat we door middel van het debat, discussies en acties ons gedachtegoed onder de aandacht brengen van het Nederlandse publiek. Waardig betekent niet hetzelfde als braaf. We mogen wel wat meer de grenzen van het betamelijke opzoeken en soms moeten we wel eens over een grens heen om ons te realiseren waar de grens ligt. Onze waardigheid bestaat eruit dat we de wet respecteren en we dus bijvoorbeeld in geen enkel opzicht geweld zullen gebruiken. We zijn niet allen tegen het koningshuis, maar ook voor een republiek. Beide geluiden zullen we laten horen. Dat betekent dat we naast het voeren van discussies ook veel meer actiegericht worden. Acties die gericht zijn op het verkrijgen van publiciteit en op het verkrijgen van meer aanhangers, zodat we steeds meer invloed krijgen op de publieke opinie. 

Met de uitverkiezing van Joanna als allereerste Republikein van het Jaar (2014) hebben we niet alleen een jaarlijkse wisseltrofee in het leven geroepen, maar we spreken hiermee ook een jonge doelgroep aan. Een nieuwe generatie die kritisch nadenkt over bestaande structuren en instituten. Een generatie die gewend is om hun mening te laten horen via social media. En dat er echt wordt nagedacht blijkt wel uit dit stuk dat is geplaatst door een VWO scholier. Deze doelgroep wordt vanaf 2015 actief aangesproken en betrokken bij het NRG. Het geeft niet alleen de nodige verjonging, het zorgt er ook voor dat ons gedachtegoed breder wordt gedragen. Vanaf 2018 willen we landelijk dekkend netwerk hebben van regionale NRG groepen die naast de landelijke activiteiten die we organiseren snel en slagvaardig kunnen opereren in de eigen regio. Het bestuur is de ritmesectie van het NRG. Zij zorgt voor de faciliteiten, de continuïteit en het op orde hebben van de basis van de organisatie. De melodie komt van de leden, zij maken de “toekomst”muziek. Iedereen krijgt de ruimte voor een solo en de ritmesectie zorgt voor de samenhang. De afgelopen ALV heeft ons als bestuur geïnspireerd om hiermee actief aan de slag te gaan. Met energie en een nieuw elan gaan we de toekomst in. 

Meedoen? Het concept meerjarenbeleidsplan 2015-2018 en het concept jaarplan 2015 is op te vragen via vandiemen@republikeinen.nl. Heeft u ideeën, verbeteringen of aanvullingen, laat het ons weten. Uw input zal leiden tot een definitieve versie die door het bestuur in januari 2015 zal worden vastgesteld. Op zaterdag 13 december 2014 organiseren we een extra bijeenkomst voor leden die actief willen deelnemen aan activiteiten van het NRG. Hiervoor kunt u zich opgeven via hetzelfde e-mailadres als hierboven. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we de lokatie bepalen. Tijdens deze bijeenkomst zal de basis worden gelegd voor het landelijke activiteitenplan 2015 en zullen we inventariseren welke regionale activiteiten we kunnen organiseren. Het zal dus een op activiteiten gerichte werkbijeenkomst worden. De bijeenkomst vindt plaats tussen 13.00 en 17.00 uur. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *