Verkiezing van een voorzitter en bestuursleden van het Nieuw Republikeins Genootschap van Nederland

Ton Johannisse /secretaris

De nieuwe vereniging
Sinds twee jaar zijn we bezig om meer bevoegdheden en betrokkenheid bij de leden te leggen en om het contact met de leden via de moderne media te laten lopen. Omdat de statuten daarvoor veranderd moesten worden en dat in de praktijk onmogelijk was, is een nieuwe vereniging opgericht. De oude vereniging, “Nieuw Republikeins Genootschap”, zal worden opgeheven en de nieuwe vereniging, “Nieuw Republikeins Genootschap van Nederland” genaamd, zal ontstaan. Inmiddels zijn alle leden overgeschreven van de oude naar de nieuwe vereniging. Op 23 november 2013 houden we een algemene leden vergadering van de nieuwe vereniging. Het oprichtingsbestuur van de vereniging heeft besloten op die dag verkiezingen te organiseren voor een voorzitter (wordt gekozen in functie) en voor de overige bestuursleden. U wordt uitgenodigd om u kandidaat te stellen voor het voorzitterschap of als lid van het bestuur.

Het bestuur en haar taken
Het bestuur houdt zich bezig met het bedenken, opstellen en vastleggend van inhoudelijk beleid. Tot nu toe werd ook de uitvoering van het beleid voornamelijk door het bestuur gedaan. In de nieuwe opzet wil het bestuur proberen de specifieke kennis van leden te gebruiken om bepaalde beleidszaken voor te bereiden, deze te laten formuleren en vervolgens vast te stellen. Op deze wijze proberen wij meer leden bij de vereniging te betrekken. Het bestuur blijft zich uitteraard bezig houden met de gebruikelijke zaken, zoals de huishouding van de vereniging, vertegenwoordiging naar buiten, acties, de beeldvorming in de media en het reageren op zaken die het doel van de vereniging betreffen.

Het bestuur kent naast een aantal vaste functies, zoals een voorzitter, een secretaris en een penningmeester ook nog een aantal algemeen bestuursleden. Voor de invulling van de algemene bestuursfuncties zijn wij op zoek naar mensen die juridische kennis hebben (staatsrecht, administratief recht, etc), kennis van moderne media, zoals twitter en facebook, ervaring hebben met het opzetten en uitvoeren van acties en mensen die jongeren weten te binden aan de vereniging.
Uiteraard wil het bestuur graag een meer evenredige verdeling van de benoemingen over de sexen en daarnaast zou verjonging van het bestuur welkom zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *