Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Zaterdag 22 november in Nijkerk

Ineke Vonk – secretaris

Uitnodiging

Aan de leden van het Nieuw Republikeins Genootschap voor het bijwonen van een algemene leden vergadering

22 november 2014, aanvang 13:00 uur, inloop vanaf 12.30 uur.
Te houden in vergadercentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk
(Nabij het station, gratis parkeerruimte)

Agenda

13.00 uur: 1 Opening door de voorzitter, Anjo Clement.

13.05 uur: 2 Behandeling verslag ALV van 19 april 2014

13.15 uur: 3 Verslag over het afgelopen half jaar: Anjo Clement, voorzitter.
Ondernomen acties: Goejanverwellesluis, Dag van de Republiek, Maastricht, aangifte 30 april: stand van zaken. Hans van den Bergh lezing en Relatie met De Republikein

13.30 uur: 4 Lidmaatschap en Financiën: ontwikkeling van het aantal leden en sympathisanten in 2014; contributie en begroting 2015; kascommissie 2015 en reglement kascommissie: Gerrit van Malkenhorst, penningmeester

13.45 uur: 5 Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2018 “De vrijblijvendheid voorbij”: Ruud van Diemen, vice-voorzitter

14.15 uur: 6 Werkgroepen: stand van zaken.
Toegelicht door het bestuurslid van de betreffende werkgroep

14.35 uur: 7 Uitreiking van de wisseltrofee aan de tot Republikein van het Jaar verkozen Joanna van der Hoek

14.45 uur: 8 Aftreden bestuurslid Ineke Vonk, secretaris; Verkiezing van een nieuw bestuurslid.
Grazyna Buikes uit Hoogland en Leo Verhoef uit Overdinkel zijn bereid als nieuw lid toe te treden tot het bestuur

Pauze

15.30 uur: H.U. Jessurun d’Oliveira: ‘Wat gaan we doen als de monarchie verdwijnt’

16.00 uur: Gelegenheid tot vragen stellen

16.15 uur: 10 Rondvraag

Het bestuur streeft ernaar de vergadering omstreeks 16:30 te sluiten waarna nog een drankje aan de bar genoten kan worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *