Prins Bernhard

De naam van prins Bernhard is in vrijwel iedere gemeente aanwezig; echter, nu algemeen bekend is dat deze man zich bezig hield met op z’n minst twijfelachtige praktijken wordt het tijd zijn naam te verwijderen uit de openbare ruimte.

U kunt daaraan bijdragen door uw gemeente te verzoeken een eind te maken aan deze toestand. Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een brief die die u aan uw gemeenteraad kan sturen (een brief aan de raad moet worden behandeld).


Aan de leden van de Gemeenteraad te …..

Betreft: Verzoek tot verwijdering van de naam van prins Bernhard uit de publieke ruimte.

Plaats, datum

Geachte leden van de Raad,

Ik verzoek u in overweging te nemen om alle objecten in onze gemeente die de naam van prins Bernhard dragen te herbenoemen.

Toelichting:

Sinds koningin Juliana Bernhard zur Lippe-Biesterfeld koos als partner heeft ook onze gemeente, getrouw aan het koninklijk gezag, een (of meerdere) openbare ruimte(n) vernoemd naar deze prins.
Het betreft hier: (naam/namen).

Inmiddels is bekend geworden dat Juliana gehuwd is geweest met iemand die willens en wetens de Nederlandse belangen ondergeschikt heeft gemaakt aan die van hemzelf.

In de jaren ’70 werd met de Lockheed-affaire al duidelijk dat de prins strafrechtelijk vervolgd had kunnen worden. Dat dit niet gebeurde had een politieke reden: nl het redden van de monarchie.

Inmiddels blijkt uit betrouwbaar historisch onderzoek dat Bernhard zur Lippe-Biesterfeld meer op zijn kerfstok heeft. Recentelijk werd bekend dat deze man betrokken was bij illegale wapenhandel en uit persoonlijk winstbejag de politiek van de Nederlandse regering heeft doorkruist, o.a. in Indonesie.

Naar mijn mening, die wordt gesteund door de vereniging “Nieuw Republikeins Genootschap/Republikeinen.nl”, zijn bovengenoemde activiteiten van de voormalige prins-gemaal te lang genegeerd, dan wel verzwegen. Dat is tegen de democratische principes.

Daarom verzoek ik uw Raad te bevorderen dat de naam van van prins Bernhard uit het publieke domein wordt verwijderd.

U wijsheid toewensend,

Met vriendelijke groet,

Naam,
Adres, Tel.nr,
Emailadres

Lid NRG/Republikeinen.nl

I.a.a.: lokale/regionale media

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *