Algemene Ledenvergadering in Nijkerk

Op een warme paaszaterdagmiddag vond in “de Schakel” in Nijkerk de ALV plaats. Ondanks de temperatuur en het lange weekend waren toch meer dan 40 leden aanwezig.

Na de gebruikelijke agendapunten werd melding gemaakt van de activiteiten van de vereniging. De ‘ontbernardiserings-actie’ leverde ons begin dit jaar veel publiciteit en een aantal nieuwe leden op. Peter Posthumus onderneemt verdere actie in juni. Informatie hierover komt op de site. Tip: Houdt 18 juni vrij!

Een commissie olv Ton Johannisse maakte ontwerpen voor nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement. Harry de Boer ontwierp een Reglement Kascommissie. Charlot van Herk verdient lof voor de wijze waarop zij en haar man de ledenlijst ‘opschonen’.

Gerrit van Malkenhorst, die al sinds november 2010 als interim-penningmeester optreedt, werd nu officieel als bestuurslid gekozen.

Na de pauze volgde een boeiende en amusante lezing door Tomas Ross. Het half uur dat hem was toegedacht liep zodanig uit dat de rest van het programma (uitgezonderd de rondvraag) moest worden verschoven naar de volgende vergadering. Een feit echter dat door geen der aanwezigen werd betreurd!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *