PersberichtOok eenmalige crisisheffing op inkomen Koninklijk Huis

Het bestuur van NRG/republikeinen.nl heeft kennis genomen van het bezuinigingsakkoord dat in de Tweede Kamer tot stand is gekomen. Eén van de aangekondigde maatregelen is een eenmalige crisisheffing van een half miljard op veelverdieners.
NRG/Republikeinen.nl wijst er in dit verband op dat ook Beatrix, Willem Alexander en Maxima tot de bedoelde groep veelverdieners gerekend moeten worden en doet een beroep op de Kunduz-partijen ook deze belastingvrije inkomens en onkostenvergoedingen aan de crisisheffing te onderwerpen.

Toelichting:
Beatrix, Willem Alexander en Maxima ontvangen in 2012 een belastingvrij inkomen van resp. € 830.000, € 246.000 en € 246.000. Daarnaast krijgen zij nog een onkostenvergoeding van € 4.358.000,(Beatrix) € 1.152.000 (WA) en € 384.000 (Maxima) per jaar. Met hun vrij van successiebelasting opgebouwd vermogen en bovengemiddelde jaarlijkse inkomens zijn Willem Alexander en Maxima kennelijk in staat een riante villa te kopen in Griekenland. En dat op een moment waarop alle Nederlanders de broekriem fors moeten aanhalen door lagere uitkeringen en fiscale lastenverzwaringen. Verder kan opgemerkt worden dat de vergoedingen voor staatshoofden in andere Europese landen aanzienlijk lager liggen dan in Nederland.

Het Nieuw Republikeins Genootschap /Republikeinen.nl vindt het onverteerbaar dat in Nederland belangrijke publieke functies op basis van erfopvolging worden bezet en streeft naar een Republikeinse staatsvorm met een gekozen staatshoofd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *