Paleisfraude: een typisch probleem van de monarchie

Terwijl Máxima als erevoorzitter van een platform voor ‘verantwoord financieel gedrag‘ een congres over schulden bijwoonde, onthulde NRC hoe haar (schoon)familie al bijna 40 jaar onterecht een ‘meubeltoeslag’ van 26.667€ per maand toucheert én miljoenen betaald kreeg voor andermans meubels.

Uitkeringsfraude? Stopzetten en terugbetalen.

Vergelijk dat eens met de minima die al dan niet per ongeluk te veel ontvangen huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of bijstandsuitkering moeten terugbetalen. Vaak gepaard met schulden en boetes.

Ook de modale belastingbetaler komt niet weg met het argument dat hij de regels ‘verschrikkelijk ingewikkeld’ vindt of niet heeft gemerkt dat ie te veel toeslag heeft ontvangen.

Schuld van de erevoorzitter?

Over de vermeende paleisfraude ontstond de nodige ophef. Maar is Máxima verantwoordelijk voor de meubeltoeslag van haar man?

Voor de schimmige afspraken die haar schoonfamilie in de jaren ’70 maakte? Voor de misdragingen van pandjesprins Bernhard? Of voor het verpatsen van nationaal erfgoed door de onlangs overleden Christina?

Nee natuurlijk niet (al laten we haar vermeende belastingontduiking in Argentinië maar even buiten beschouwing).

Ze is alleen verantwoordelijk voor haar eigen daden. Je kunt iemand niet persoonlijk afrekenen op zijn of haar familiegeschiedenis.

Net zo goed als je iemand op basis van familiegeschiedenis niet moet uitkiezen voor een erefunctie. Dat geldt overigens nog veel meer voor Willem-Alexander dan voor Máxima.

Het probleem zit in het systeem

Toch komt het niet als een complete verrassing dat de Oranjes wéér in een financieel schandaal verwikkeld raken. De weeffout zit in het systeem:

Als je één familie al tweehonderd jaar een uitzonderingspositie geeft; ongelooflijk veel geld, belastingvoordelen, een eigen feestdag, pr-bureau, grond en politieke macht. Dan wordt de verleiding wel erg groot om je privileges nog wat op te rekkken. Om met een belastingvrije erfenis lekker huisjes te gaan melken, nationale kunstschatten te verkopen of een extra uitkering te ritselen.

Bestuurders en politici zullen het niet snel tegen je op durven nemen, zo blijkt ook weer uit deze reconstructie van NRC rond de dubbel betaalde paleismeubels.

Fraude of corruptie in een republiek

Raakt een ceremoniëel staatshoofd in een republiek dan nooit betrokken bij financiële schandalen? Natuurlijk wel. Zo kreeg de toenmalige Duitse bondspresident Christian Wulff de schijn tegen zich nadat was uitgelekt hoe hij kadootjes van bevriende ondernemers had aangenomen.

Het duurde geen veertig jaar voordat het schandaal uitkwam. Hij kon zich niet verschuilen achter een premier. Zijn immuniteit werd opgeheven en hij trad af.

Lees ook: Een pleidooi voor het Duitse model

5 gedachten over “Paleisfraude: een typisch probleem van de monarchie”

 1. Ik lees net (22-09-2019) op de site van het AD dat Maxima 150.000 euro opstrijkt voor reis-en verblijfkosten vanwege haar “werk”!!!
  Hoeveel erger moet het nog worden vóór wij, Nederlanders, in opstand komen tegen deze zelfverrijkers? Zijn wij al zó murw dat we dit gewoon tolereren?
  Schaf de monarchie af en gebruik het geld dat daarmee wordt uitgespaard voor hulpbehoevende ouderen, minima, verplegend en
  politiepersoneel.

 2. U kunt nu wel schreeuwen, ” schaf de monarchie af” maar de boodschap komt zo echt niet aan.
  Daar moet een politieke partij voor opgericht worden om zo stemmen te behalen, zodat een voldoende aantal zetels U het recht geeft om Uw stem te verkondigen in de Tweede Kamer. Of U zoekt een bestaande politieke partij, die bereid is om die ideeën over te nemen. Maar zoals het er nu naar uitziet, is geen enkele politieke partij bereid dit te doen, uit angst voor stemmenverlies.
  Laten we beginnen (met een nieuwe aankomende politieke partij) met de aankondiging, dat de koninklijke familie belastingplichtig wordt gesteld.
  Het meest opvallende aan de koninklijke familie is, is de tomeloze hebberigheid en het feit, dat zij steevast geloven in de van oudsher bevoorrechte positie, dat zij immer met alle egards en voorrang dienen te worden behandeld. Alle leden van de koninklijke familie zijn ervan overtuigd, dat zij van bijzondere adellijke afkomst zijn, die tot ver in de geschiedenisboeken teruggaat en zichzelf bepaalde privileges toeëigenen
  De koninklijke familie heeft zich nooit loyaal getoond naar het Nederlandse volk. Telkens als er ” stront” aan de knikker” was, en er brak een conflict uit, dan was de koninklijke familie de eerste, die het hazenpad koos. Nadat (koning van Nederland) Lodewijk Napoleon werd teruggeroepen door zijn broer Keizer Napoleon, kwam uit het niets, Willem de Eerste aan land in Scheveningen, en riep zichzelf uit tot de nieuwe koning van Nederland. En zo kwam de macht in handen van zijn opvolger Willem de Tweede en Willem de Derde. Over details wil ik het nu niet hebben. Maar ten tijden van Emma, stond de economie in Nederland er slecht voor. Weduwe Borsky, was bereid om aandelen te kopen van de staat, inzake de aanleg van spoorwegen. Zij stortte kapitalen in de Nederlandse bank. Waarvan een filiaal was opgezet op het Noordeinde nr 33. (waar nu een hotel in is gekomen) Onder in de kelder van dat gebouw, was een ondergrondse gang gebouwd naar het paleis Noordeinde. De gang ging regelrecht naar de kluis van de bank. Men kon dus vanuit het paleis Noordeinde via de ondergrondse tunnel, karren met geld ophalen uit de kluis. Weduwe Borsky kreeg de vergunningen en aandelen voor de bouw van de spoorwegen. tegen geld. Als beloning zou Borsky worden begraven in de koninklijke grafkelder in de nieuwe Kerk te Amsterdam. Dat is ook gebeurd, Maar onlangs is haar graf weggevoerd. De latere leden van de koninklijke familie vonden, dat zij eigenlijk niet thuis hoorde bij de adellijke familie. Men wilde af van het idee, dat zij Nederland in de crisistijd er bovenop geholpen heeft. Er diende ruimte te worden gemaakt voor andere “prominente” adellijke leden. Toen de eerste wereldoorlog uitbrak, was, de koninklijke familie meteen vertrokken uit Nederland. en na de vrede in 1918, kwamen de familieleden als afwezige ” helden” weer terug, Zo ook in 1940, Wilhelmina,Juliana vertrokken als bange hazen naar Canada en Engeland. In 1945 kwamen ze weer terug, het gevaar was geweken en deed men het voorkomen, dat het aan Prins Bernhard en Wilhelmina te danken was, dat de oorlog was gewonnen en dat Nederland hen toch vooral veel schuldig was en vooral dankbaar moest zijn. Op dat schuldcomplex hebben Juliana en Beatrix hun troon kunnen bestijgen, met alle voordelen van dien. Er werden wetten doorgevoerd, (majesteitsschennis) waarbij het strafbaar was, om kritiek te uiten op de familie. En nu nog steeds, is het verboden, een referendum te houden over het voortbestaan van de monarchie.
  Ook politieke partijen mogen zich hierover niet uitspreken.
  Maar de gretigheid en de hebberigheid van de koninklijke familie is er niet minder door geworden.
  De bewaking bij het huis De Horsten in Wassenaar, van 4 miljoen euro per jaar, door de belastingbetaler op te brengen, de uiteindelijke verbouwing van Huis ten Bosch 65 milj.euro (daar kun je zeven kastelen van bouwen),
  met door ingehuurde Italiaanse kunstschilders die de plafonds in de Michelangelo stijl schilderkunst decoreerden, de oprij laan, met wel 20 metalen balken,die uit de grond rijzen, als een ongenode gast het pad op mocht rijden/lopen, De 24 uurs bewaking, aldaar. De vermeende vanzelfsprekendheid, dat Willem Alexander zijn huis in Mozambique mocht bouwen, en er later van af zag vanwege de kritiek via de media, , en hij de aanbouw van de steiger van zijn huis in Griekenland declareerde bij de staat a 6 miljoen euro, de Groene Draak die elk jaar wordt onderhouden door de Marine technische Dienst, ad 100.000 euro. De onvoorstelbare erfenis van Prins Friso, (hoe kwam hij daar aan???), de miljoenen die Prinses Mabel incasseerde vanwege de deal met het betaalsysteem Adyen, waarin Constantijn, (met voorkennis) had geïnvesteerd, met geleend geld. Het huizen imperium van Prins Bernhard, de zoon van Margriet en Pieter van Vollenhove, Hoe kun je zoveel huizen kopen als je niet het geld zelf op de bank hebt staan. Nee, de banken geven hem natuurlijk krediet en garanties, omdat hij een Oranjetelg is. En dan de Audi van 8 ton, voor WA,
  en dan de Boeing 737, voor WA, en dan het erfgoed, dat door Christina is geveild, en haar belasting ontwijkings- constructies. Prinses Mabel, die uit de erfenis van Friso miljoenen ontving. En dan Prins Friso die tijdens de rit in de gouden koets over het Lange Voorhout, met zijn middelvinger omhoog het toejuichende volk aankeek. Prinses Amalia die 1,5 miljoen euro per jaar krijgt uitgekeerd, als zij de leeftijd van 18 jaar bereikt. De reizen van WA met zijn familie naar New York, om eens flink inkopen te doen, De Koning die geen huur betaald voor Huis ten Bosch en alle reparaties kan declareren bij Mark Rutte. (Die likt de koninklijke konten alsof het een lieve lust is.) Ordinaire geldverslinders, Wij hebben geen Koning nodig, liever een gekozen president, weg met die portretten van WA uit de rechtszalen, weg met ” in naam van de Koning” . Weg met Maxima, die een onderonsje heeft met Prins Bin Salman terwijl hij Kasjoggi heeft laten ombrengen. Iedere startup wordt door Constantijn gewogen, of het de moeite waard is om erin te investeren. En zo, ja, dan leent hij geld, neemt een belangrijk aandelenkapitaal voor zijn rekening, en brengt hij het bedrijf naar de beurs.
  Na de beursgang, casht hij. en zo ook Mabel. En dan maar roepen, dat je je bekommert om startups. Ja aan mijn hoela, het is een methode om uitzinnig te cashen, terwijl de indruk wordt gevestigd, dat hij zijn effort stopt in het belang van de starter. De Royals zorgen dus heel goed voor zichzelf, en zij kunnen dus heel goed zonder een inkomen van de overheid. Maar nee, Zij willen het onderste uit de kan, Zij willen breed leven, in weelde. alsof het sjeiks zijn en laten de Staat ervoor betalen. Totale maling aan de belastingbetaler. Iedere gekozen president (naar Duits model) kan zich inzetten voor het bedrijfsleven. Wat een quatsch om te beweren, dat ” De Koning deuren opent, die voor andere gesloten blijven.” Mensen die dat roepen, hopen heimelijk, dat zij t.z.t.tot de kring van ingewijden van de familie mogen behoren. Want het zou toch magnifiek zijn, als je tegen je buurman of zakenrelatie kan zeggen dat je bevriend bent met de ” familie”

  Er blijven altijd mensen, die de koninklijke familie op handen dragen. Die fotootjes verzamelen, en die om 6 uur ’s ochtends op het Noordeinde staan om op Prinsjesdag een glimp van de koning op te vangen. Maar die mensen voelen zich zo immens klein en nietig door de enorme afstandelijke onbereikbaarheid van het sterrendom van de koninklijke familie, dat zij een simpele blik of een hand aanraking van de familie als iets goddelijks ervaren. Hoe geshockeerd waren de kinderen van een school, toen Willem Alexander plotseling onaangekondigd de school bezocht en met stijve robotachtige schreden, en met neurotische hoofd knikjes naar rechts om zijn kuif op zijn plaats te houden, zijn entree maakte. Daar genieten de oranjes het meest van. Het shock effect, De intimidatie, De afstand, die mensen zo klein maakt. Het is toch heerlijk, dat mensen zo in verwarring raken, vanwege de plotse aanwezigheid van een
  adellijke hoogwaardigheidsbekleder . En dat is fout. de familie meet zich een onterechte onaantastbare sterrenstatus aan, waar geen plaats voor is in het huidige Nederlandse democratische bestel. En de achting voor de Royals wordt op scholen erin gepompt.
  Er moet een politieke partij komen, die dit durft aan te pakken. Maar het kan nooit een one issue party worden. Er zullen voor meerdere zaken moeten worden gestreden. Zoals de marktwerking in de zorg. De zorgverzekeraars, willen niets liever,dan dat patiënten gauw doodgaan. Dat bespaart enorm in de uitgaven en halen zij altijd hun prognoses op de V&W rekening. Een marktwerking in de zorg kan gewoon niet bestaan. Ziekenhuizen moeten sluiten, Er is straks onvoldoende medisch hulp voorhanden. De zorg zou moeten worden ingericht eveneens volgens Duits model. De Duitse zorg valt direct onder het ministerie van volksgezondheid. Geen marktwerking. De zorgverzekeraars staan onder toezicht van de overheid. De premie is laag, en men kan 24/7 naar de spoedeisende hulp van ieder ziekenhuis indien nodig. je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig. Zorgpremies worden net als pensioenpremies automatisch van het salaris ingehouden, of wordt in rekening gebracht via het te incasseren belastinggeld. Zo zijn er nog 100 den items, die moeten worden aangepakt. De FVD is te beperkt, Baudet is nog te onervaren, geen flauw idee, hoe gezinnen het moeten rooien, met de opvoeding van hun kinderen, met hun inkomen, PVV is het ook niet, Wilders is geen staatsman. Zijn kapsel is een uiting van protest. Ben tegen D66, tegen CDA, tegen SP, tegen VVD tegen PVDA Kortom er is geen enkele politieke partij waar ik mij bij thuis voel.
  Ik vroeg mij dus af wat het Republikeins genootschap politiek gezien wil doen.

  1. Bram Van Montfoort

   Beste Erik Berger, het Republikeins Genootschap is nadrukkelijk niet gelieerd aan enige politieke partij. Onze leden hebben hele diverse voorkeuren als het gaat om zorg, economie, veiligheid enz. Wat ons bindt is de voorkeur voor een republiek als staatsvorm. We lobbyen daarvoor bij bestaande politieke partijen in de Tweede Kamer en oefenen druk uit door campagne te voeren.

  2. Bedankt voor je mooie commentaar , het heeft mij altijd verbaasd hoe mensen idolaat kunnen zijn van het Koningshuis, onbegrijpelijk . Maar ja veel komt door ontwetendheid en de media zorgt er voor dat het sprookje in stand blijft. Welnu waarom ik eigenlijk reageer er is namelijk een nieuwe tv zender bijgekomen “Ongehoord Nederland”
   wat volgens mij een mooie gelegenheid is om dit wat meer aan de grote klok te kunnen hangen. Waardoor er meer weerstand zal gaan komen mocht het vruchten af gaan werpen dan is een politieke partij zo opgericht. Men moet alleen de macht van familie zeker niet onderschatten want die is veel groter dan wij krijgen te zien. Het Koningshuis heeft overal een vinger in de pap of een voet tussen de deur. Alleen het Volk wordt iets anders voorgeschoteld. De Koning wordt dagelijks op de hoogte gebracht van wat er in Nederland speelt. Er is ook niet voor niets in 2017 de Centrale Kiesraad in werking gesteld die de definitieve verkiezingsuitslag bekend maakt , hier kan echter geen toezicht van buitenaf meer plaats vinden, wat nog meer bevreemd is dat alle uitgebrachte stemmen binnen twee maanden vernietigd dienen te zijn. Beste Erik misschien dat je op de een of andere manier een samenwerking kunt aangaan met Ongehoord Nederland denk dat jij daar geknipt voor bent, zeker wat jouw kennis over het Koninklijk huis betreft. Keep up the good work.

 3. Om hier burgemeester te worden dacht ik eerst meeste stemmen gelden was, maar hier is het via gemeenteraad, ministers en per koninklijk besluit. Duitsland heeft het met meeste stemmen. Ja, nu ik snap het wel dat hier iedereen vriendjespolitiek bedrijft.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *