Open De Troon – voorstel voor een democratische monarchie

We leven in een democratie met constitutionele monarchie. En hebben daarmee een koningshuis en een wetgevend parlement. Samen vormen zij het huidige regeersysteem. Iedere vier jaar kunnen wij stemmen op ons parlement. Over ons koningshuis hebben wij echter geen zeggenschap. In Amerika worden de ceremoniële functies, alsmede de regerende functies, uitgevoerd door de president waar iedereen op kan stemmen.

Waarom kunnen wij dan niet stemmen over de ceremoniële, samenbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende helft van onze regering?

Afschaffing slecht voor representatie

De afschaffing ervan zou Nederland echter schade op leveren. Een koning heeft namelijk nog een representerende rol wat goed is voor het bedrijfsleven en internationale betrekkingen en kan in landen als India meer voor elkaar krijgen dan een premier vanwege zijn aanzien. Echter om een samenleving te vormen waarin iedereen gelijk kansen en rechten heeft, kan een ontastbare macht als het koningshuis niet in zijn huidige vorm blijven voortbestaan. Zeker niet als dit ons jaarlijks 345,5 miljoen euro kost.

Het nadeel van directe verkiezingen

Derhalve rijst de vraag, moet het koningshuis verkiesbaar worden gesteld? Verkiezingen betekenen echter dat de verkiesbare kandidaat kiezers moet overtuigen en daardoor bepaalde groepen aanspreekt en specifieke belangen behartigt. Hierdoor kan de monarchie te partijdig worden. Door middel van een loting kan dit worden uitgesloten. Om toch een goede selectie te kunnen maken moet een geschikte kandidaat aan een select aantal eisen voldoen om de huidige monarchie te vervangen. Net als met het opnieuw verkiezen van de Paus geeft het de monarchie een nieuwe wind. Wij zullen hierdoor zeggenschap krijgen in wie ons vertegenwoordigd

Hoe ziet mijn voorstel eruit?

Iedere inwoner van Nederland met de leeftijd vanaf éénentwintig heeft de kans om koning(in) te worden.

Competenties voor het koningsschap

Om jezelf beschikbaar te stellen moet je wel aan een aantal competenties voldoen. Hiervoor is een screening ingesteld waar je deze vaardigheden moet kunnen aantonen en verantwoorden. De competenties zijn: Integriteit, uitdrukkingsvaardigheden, discipline, sociabiliteit, inzicht in omgeving en je motivatie. Als je positief door deze test heen komt kun je ervoor kiezen jezelf beschikbaar te stellen voor een loting tot de Koninklijke Nederlandse academie voor Monarchie voor een periode van drie jaar.

Kandidaten bereiden zich drie jaar lang voor

De functie van de monarchie is niet van land-sturende of beslissende impact, waardoor er geen verschil zit tussen hoog- en laagopgeleiden. Slechts vijftien mensen worden hiervoor ingeloot. De competenties almede de andere bijgaande functies van de monarchie, zoals onpartijdigheid en de voorbeeldrol, worden tijdens de studie bijgebracht. Familie en anderen moeten worden ingelicht over de kandidaats functies en de eventuele betrekking van hen hierbij. Aan het einde blijven een vijftal kandidaten over die ieder eenzelfde volks verbindende speech opvoeren.

Vanaf dan mag het land gaan stemmen op één van de kandidaten en wordt na besluit de nieuwe koning/koningin gekozen en geïnaugureerd.

In een wereld waarin je alles kan worden wat je wil, moet de monarch ook een mogelijkheid kunnen zijn.

Voorschot op discussie over democratie

Ik suggereer hiermee niet dat dit de ultieme oplossing is voor onze samenleving, maar schets een alternatief die een meer gecontroleerde toch vrijere monarchie visualiseert. Eén die een publiek als republikeinen en Oranjefans aan het denken doen zetten.

11 gedachten over “Open De Troon – voorstel voor een democratische monarchie”

 1. “De afschaffing ervan zou Nederland echter schade op leveren. Een koning heeft namelijk nog een representerende rol wat goed is voor het bedrijfsleven en internationale betrekkingen en kan in landen als India meer voor elkaar krijgen dan een premier vanwege zijn aanzien.”

  Sorry, maar hier zakt echt mijn broek vanaf. Nog afgezien van het feit dat dit nooit het argument kan en mag zijn om de monarchie in stand te houden (of wil de auteur soms de democratie volledig afschaffen als dat meer geld zou opleveren dan de huidige situatie?) is het gewoonweg niet waar: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-handelsmissie-levert-zelden-iets-op-~bdf1242c/ Nergens blijkt uit dat een president minder voor ons land zou kunnen betekenen. Alsof landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland miljarden mislopen omdat zij geen koning hebben. Gelooft u het zelf? De handelsmissies van premier Rutte (dus zonder koning) naar China en India waren juist bijzonder succesvol.

  Het idee van de auteur spreekt mij op zich wel aan. Maar laten we de functie van staatshoofd ook bij loting gewoon ‘president’ noemen.

 2. Aardig ideetje. Geeft in ieder geval de illusie van representatie. Ik ben toch meer voor een presidentschap. De selectie kan echter wel op deze manier. De partijloosheid van het ambt spreekt me aan, net als de genoemde competenties. Zittingsperiode 6 jaar zodat buiten de parlementaire cyclus “geregeeerd” kan worden om zo onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de regering te borgen.
  Verder zou ik een andere opzet van de parlementaire verkiezingen belangrijker vinden. Een die meer draagvlak op inhoud teweeg brengt i.p.v. verdere differentiatie op minieme inhoudelijke verschillen. Kortom het binnenhalen van het voordeel van een twee of drie partijensysteem, namelijk dat de programmatische verschillen op de lijn van links naar rechts binnen de partijen zit en regeren dus een interne programma discussie is en waar de kiezer zich navaststelling voor of tegen kan uitspreken. Ik besef, het principe ziet er eenvoudig uit, maar over het hoe knars ik al ‘ eeuwen’ mijn hersens en tanden…ideaal wordt het niet.

  1. Eerlijk gezegd maakt het staatsrechtelijk en politiek geen bal uit of we een koninkrijk hebben of een republiek. Het gaat inderdaad om de politiek en om de kracht van politieke organisaties. e zijn nu aan het versplinteren, en dat zouden we met een hoge kiesdrempel tegen moeten gaan.

   Van het huidige koninkrijk zou je wel kunnen zeggen dat het tegen de menselijke waardigheid is om één persoon wegens diens geboorte te verafgoden en als “boven ons gesteld” te zien. Maar zelf vinden ze dat wél. Máxima bijv. IS helemaal geen “koningin”. Volgens de wet is haar titel: Prinses der Nederlanden. Wat een snob!

   Wat de persoonlijke kritiek op de leden van het koninklijk huis betreft vind ik het alleen gerechtvaardigd om, als mensen die positie zo graag willen hebben, ze zich daar ook naar moeten gedragen. Maar pas op: met kritiek op hun gedrag ONDERSCHRIJF je in feite de “koninklijke waardigheid”….

 3. De BVD doet ons geloven dat we ons verbonden moeten voelen en een opwelling van vreugde moeten krijgen als we de familie von Amsberg ons belastinggeld zien opmaken. Mijn gedachtes zijn toch ietsje realistischer, bijvoorbeeld, waar vliegen ze op onze kosten nu weer heen, op weg naar hun vakantie bestemmingen? En wat zijn de kosten voor de bevolking! Door ons gefinancierd hebben die lui 12 maanden per jaar vakantie met soms korte onderbrekingen om een lint te knippen of (soms) iets doms uit te kramen. Kortom, op naar een republiek, en als we dan voor het Zwitserse systeem kiezen hoeven we zelfs geen president te kiezen!

 4. Menno Tjoelker

  Laten we de zaak niet vertroebelen door een dergelijke functionaris ‘koning’ of ‘koningin’ te noemen – zo iemand noemt men overal president. Ik denk ook niet, dat je een Oranjeklant ‘om’ krijgt door de functionaris ‘koning’ te blijven noemen.

  Het voorstel spreekt mij totaal niet aan. In de eerste plaats geloof ik niet, dat in principe ‘iedereen’, hooggeschoold of laaggeschoold, die functie in principe aan zou kunnen, ook niet na drie jaar opleiding. Verder is het voorgestelde systeem ook weer niet democratisch, omdat de een of andere commissie de geschiktheid van kandidaten moet gaan beoordelen – op allerlei vage criteria. Gele hesjes en Wilders-achtige typen zullen roepen dat het allemaal een farce is als hún kandidaat niet door de selectie komt – wat waarschijnlijk het geval is als de selectie enigszins serieus is. Rechtstreeks verkiezen lijkt mij ook geen goed idee: de interesse bij de burger kon wel eens niet groot blijken, en dat opent de weg naar het presidentschap voor onwenselijke lieden. Een Brit zei eens tegen mij: ik heb maar twee woorden nodig om een republikein de mond te snoeren – ‘President Thatcher’. Wel, dat gaat natuurlijk uit van een bepaalde voorstelling van de manier waarop een president zijn positie krijgt, maar het is wel een waarschuwing. (Misschien zou het vandaag de dag uitlopen op ‘President Farrage’ of ‘President Johnson’ – de hemel beware het arme Engelse volk daarvoor!)

  Het beste is om een model te kiezen dat in de praktijk heeft getoond redelijk goed te werken. Daarbij zie ik het meeste in het Duitse systeem, met een indirect gekozen president met een grotendeels ceremoniële functie (zoals de huidige erfelijke functionaris), die de instemming heeft van een grote meerderheid. In Duitsland zijn de kandidaten meestal ‘gelouterde’ oud-politici/politicae met enige afstand tot de actuele politiek met de bijbehorende kibbelarij en ook dat lijkt me een goed idee. Sommige presidenten van de Bondsrepubliek waren misschien een groter succes dan andere, maar het is nog maar één keer echt misgegaan. Als dat gebeurt, valt de fout relatief eenvoudig te herstellen. Een direct door de burgers gekozen functionaris is lastiger weg te krijgen. (Zie hoe men aan de overkant van de Atlantische Oceaan een volstrekte idioot met veel geld, die nog echte macht heeft ook en die enorme schade aanricht, een keer gekozen, niet weg kan of durft te sturen.)

 5. Wat mij altijd weer verbaast is dat mensen nooit verder schijnen te denken dan in de tweedeling koning of president. Maar er is een derde mogelijkheid: gewoon helemaal geen staatshoofd. Die paar eigen staatsrechtelijke taakjes van het staatshoofd kunnen heel goed werden uitgeoefend door bijv. een driemanschap van de Raad van State. Tijdens de Republiek lag de soevereiniteit van ons land bij de Staten-Generaal. Buitenlandse staatshoofden werden ontvangen door een commissie uit de SG. De Stadhouder was een ambtenaar in dienst van de SG. Onder die constructie bereikte de republiek de hoogste toppen van wereldmacht, dus zeg nou niet dat dat niet werkt. Gewoon geen staatshoofd, dat heb je nergens voor nodig, en dan ben je ook meteen af van die belachelijke rimram van vlaggen en erewachten en groeten van de vlag en meer van dergelijke archaïsche en nationalistische onzin.

 6. Marcel van den berg

  Waarschijnlijk stroomt er bij mij nog iets radicaler republikeins bloed door mijn aderen. Inderdaad gezien de feiten hier genoemd dat een koning op handelsmissie niets extras toevoegd aan binnen te halen orders en ceremoniële handelingen in mijn ogen ook zoethouderij en zand in de ogenstrooiende zaken behartigt.
  Het koningshuis en de monarchie voegen niets toe aan een democratisch bestuursmodel voor een land.
  Erger nog het werkt nadelig voor een land.
  Als we nu gaan kijken wanneer Nederland begon te floreren als land en bevolking en hoe het koningshuis tot stand kwam hier in Nederland en wat zij toegevoegd en schade en schande hebben bezorgt dan zie ik maar een oplossing: afschaffen monarchie. Levenslang gevangenisstraf leden koningshuis vervallen van alle gelden en bezittingen en terug naar republikeins model van besturen Nederland
  Misschien te radicaal of nog iets te vroeg nog voor veel mensen maar zachtjes aan komt ook tot de massa het besef dat het eigenlijk een criminele organisatie is

 7. Eigenlijk is de term “Onderdaan” staatsrechtelijk volkomen onzin. We hebben weliswaar een (anachronistische) “koning” als staatshoofd, maar als er één ding blijkt uit de Grondwet is dat er géén onderdanen meer zijn, we hebben immers een democratie, het staatshoofd staat per definitie onder controle van “het volk”.
  Het woord onderdaan is dus een weliswaar leuk maar onzinnig anachronisme., een emoitionele kreet zonder basis.

 8. Ik vind alle suggesties prima, als ze maar vertrekken. Foutje kunnen worden gecorrigeerd.
  Eens waren we de Bataafse REPUBLIEK en die vorm legde de Lage Landen geen windeieren. Hoe is het mogelijk dat de eerste republiek in Europa nu één van de laatste koninkrijken is geworden?
  Wie lost dit op?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *