Onrechtmatige aanhoudingen op de Dam: politiek vervolg

Gerrit van Malkenhorst

In vervolg op de onrechtmatige aanhoudingen op de Dam van Joanna en Hans Maessen heeft de burgemeester van Amsterdam de politie om een feiten relaas gevraagd. Dit feiten relaas is met een brief van de burgemeester naar de Amsterdamse gemeenteraad gestuurd.

Zoals inmiddels gebruikelijk bij aanhoudingen die betrekking hebben op een schending van de burgerlijke vrijheden in Nederland berust alles op vergissingen en gebrekkig werkende apparatuur. Daarna volgen excuses, bloemetjes en wat dies meer zij.
Vooral belangrijk is wat in de notitie en brief niet te vinden is: welke politiediensten zijn betrokken bij de aanhoudingen, en hoe liggen de onderlinge gezagsverhoudingen tussen deze diensten.

Het ‘beleid’ in deze van burgemeester van der Laan wordt behandeld in de Commissie Algemene Zaken die op 30 mei zal plaatsvinden in de Boekmanzaal van het stadhuis. De vergadering begint om 13:30. Onze voorzitter Anjo Clement zal hier namens onze vereniging inspreken. Wij roepen zoveel mogelijk republikeinen die in de gelegenheid zijn op om hierbij aanwezig te zijn.

In de Tweede Kamer heeft de fractie van D66 een aantal scherpe vragen gesteld, met name naar de betrokkenheid en de rol van de Dienst Beveiliging Koninklijk Huis bij de aanhoudingen. Naar verwachting worden deze niet beantwoord voordat de discussie in de Amsterdamse gemeenteraad is afgerond.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *