NRG/Republikeinen.nl en het blad ‘de Republikein’

Anjo Clement (voorzitter)

Eind maart hebben wij de leden een proefexemplaar van het blad ‘de Republikein’ toegestuurd. Een aantal leden heeft mij gevraagd hoe het zit met de relatie tussen NRG/Republikeinen.nl en het blad de Republikein.

Het tijdschrift “De Republikein” is een niet juridisch met NRG verbonden uitgave van de stichting “De Republikein”. Deze stichting heeft op haar beurt een redactie-statuut, waardoor de stichting geen directe invloed heeft op het redactie-beleid. Het blad wordt uitgegeven door Virtumedia in Zeist. Sedert haar ontstaan heeft het blad in financiële zin een tamelijk marginaal bestaan geleid. Tot zover de feiten.

Dan de historie.
De verhouding NRG – De Republikein heeft enkele jaren geleden tot een diepe crisis in het NRG geleid. Het vorige bestuur was van mening dat het blad alleen nog financieel bestaansrecht zou hebben indien het NRG het met 80% van de NRG-inkomsten zou subsidiëren. De consequentie daarvan zou zijn dat het NRG zelf niet of nauwelijks eigen financiële middelen zou overhouden om activiteiten uit te voeren. E.e.a. leidde tot een jaar lang-durende controverse tussen het NRG-bestuur en haar leden. Het “oude” bestuur verloor de strijd, en een nieuw bestuur trad aan. Dat zag het belang van het voortbestaan van het blad ook in en was bereid om voor een periode van 3 jaar een bescheiden subsidie van € 2.000 per jaar beschikbaar te stellen. De tegenprestatie van het blad zou zijn dat het NRG per jaar een drietal artikelen uit het blad op de NRG-website zou mogen plaatsen.

Het NRG heeft inmiddels haar bijdragen voldaan. Voor wat betreft de tegenprestatie was de hoofdredactie van mening, dat wij de auteursrechten van artikelen die wij interessant vonden, maar zelf moesten regelen met de auteurs. Evenwel, wij hadden een afspraak tussen het blad en de vereniging NRG, en niet met individuele auteurs.

Hoewel wij de vrijheid van de redactie van het tijdschrift respecteren, hebben ook wij wel wat kritiek op de inhoud van het blad. Het is naar onze mening te weinig gericht op de republiek, alsmede strategieën en tactieken en het aanboren van netwerken om deze te bereiken.

Wij hebben dit voorjaar besloten om in te gaan op een verzoek van het blad om onze leden een proefexemplaar van het blad toe te zenden om het blad de kans te geven zich bij haar doelgroep te presenteren. Dat leverde de nodige kritiek op over de inhoud van het blad. Aan ons adres. Het verkeerde adres dus…

Afgezien van deze kritische kanttekeningen zouden wij natuurlijk graag zien dat het blad blijft bestaan! Daar kunt u met een abonnement aan bijdragen.

**Namens de uitgever wil ik u er op wijzen dat het introductieaanbod van € 19,95 voor het eerste jaar nog steeds open staat. Dat geldt ook voor degenen die deze nieuwsbrief ontvangen als sympathisant van de NRG.
Voor meer informatie zie de de site van ‘de Republikein’

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *