NRG spreekt op JOVD-congres

Op zaterdag 4 oktober hield de JOVD (jongerenorganisatie van de VVD) haar najaarscongres. Rond de 250 jonge liberalen waren bijeen gekomen om het op het congres onder andere te hebben over het koninkrijk. Het congres stond geheel in het teken van 200 jaar koninkrijk. Aan NRG/Republikeinen.nl was gevraagd een tegengeluid te laten horen op het congres. Namens het NRG/Republikeinen.nl heeft Daniël Westhoek gesproken.

Westhoek was samen met senator Kees de Lange van de Onafhankelijke SenaatsFractie uitgenodigd om te spreken over alternatieven voor de monarchie. Westhoek heeft namens NRG/Republikeinen.nl vooral benadrukt dat de viering van 200 jaar koninkrijk geheel onjuist gevierd wordt. De organisatie van 200 jaar koninkrijk stelt namelijk dat we onder andere vieren dat Nederland een democratie is. Westhoek stelde dat monarchie en democratie als water en vuur zijn en dus niet samen gaan. Aan de hand van deze stelling is er met de JOVD-ers gedebatteerd over een alternatief voor de monarchie en hoe een republiek vormgegeven zou kunnen worden.

Westhoek heeft geconcludeerd dat er binnen de JOVD twee duidelijke stromingen zijn. Een stroming kan zich vrijwel volledig aansluiten bij het standpunt van het NRG. Er zat zelfs een NRG-lid in de zaal! De andere stroming die duidelijk aanwezig was is de groep die aangeeft dat de monarchie zoals wij die momenteel kennen goed functioneert en er dus eigenlijk geen noodzaak is om dit te veranderen
Westhoek zijn conclusie is dat er binnen de JOVD een potentiële groep zit die zich aan kan sluiten bij (het standpunt van) het NRG. Eigenlijk is het overgrote deel van de JOVD-ers het met het NRG eens. De tweede groep, de “onverschilligen” moeten wij door middel van debat in laten zien dat het wel degelijk nodig is ons huidige staatsbestel te wijzigen. Kortom, we moeten ons meer laten zien onder jongeren en voornamelijk studenten(verenigingen)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *