Nieuws over de AERM

AERM

Door: Peter Posthumus

Republikeinen.nl doet mee in een Europees verband van republikeinse bewegingen: de Alliance of Republican Movements in Europe. Het is een verband van nationaal opererende organisaties. Dergelijke organisaties zijn actief in België, Denemarken, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en in Nederland. De AERM is gevestigd in Zweden:
Karsbergenvagen 86B, 4 tr 113 35, Stockholm, Sweden.
Behalve een adres, een logo en een naam heeft de AERM sinds april dit jaar statuten en niet te vergeten: een website. Voor de liefhebber zijn de statuten te verkrijgen via het secretariaat van het NRG en de website is te bezoeken door www.aerm.org in te typen. Via de site kunnen de sites van de aangesloten organisaties bereikt worden, op deze sites zullen in de toekomst Engelse teksten gezet worden.

Op zich is het opmerkelijk dat zo ongeveer tegelijkertijd in Europa bewegingen ontstaan die verzet aantekenen tegen de monarchie. Je zou kunnen stellen, dat dit verzet en de groeiende irritatie over de monarchie een substantieel karakter heeft zoals in Nederland, waar het koningshuis formele staatkundige en informele politieke invloed heeft. Het blijkt, dat in landen met een ceremonieel koningschap eveneens bewegingen, gericht tegen de monarchie, ontstaan zijn. Nederland is daarbij wel het enige land dat met twee organisaties (Republikeinen.nl lid en Pro Republica) vertegenwoordigd is. In Groot Brittannië (Wales en Schotland) is men het best georganiseerd en zelfs (dankzij sponsors) geprofessionaliseerd.

De vraag is hierbij natuurlijk: waarom een Europees verband met halfjaarlijkse bijeenkomsten? Eerlijk gezegd is dat nog niet zo duidelijk. Tot nog toe zijn die halfjaarlijkse vergaderingen strategisch ingezet. In april in Londen tijdens de ‘Royal Wedding’ en in januari aanstaande in Kopenhagen tijdens het veertigjarig jubileum van het staatshoofd in Denemarken. Ook zou bijvoorbeeld een conferentie in Den Haag – waarvoor nu plannen bestaan – opgeluisterd kunnen worden door vertegenwoordigers van de AERM.

Een ander punt is actie in Europa zelf. Volgens de akkoorden van Kopenhagen zijn landen in de EU mede verenigd op grond van democratische principes. Het is duidelijk dat het bestaan van monarchieën in strijd is met deze principes. Wellicht kan op dit punt het Europese Hof gemobiliseerd worden. Ook wordt er momenteel onderzocht of er Europees subsidiegeld kan worden losgeweekt.

Een onderzoekje onder buitenlandse ambassadeurs in Nederland leverde de conclusie op, dat zij Nederland tegenwoordig een introvert land vinden dat nogal in verwarring is. Meedoen in de AERM is in ieder geval niet introvert en het standpunt is duidelijk: weg met de monarchie!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *