Meldpunt Majesteitsschennis en Optreden van Politie en Justitie bij Oranje-festiviteiten

Majesteitsschennis komt in Nederland nog steeds voor in het Wetboek van Strafrecht. Belediging is in Nederland strafbaar op grond van art 261 en volgende van het Wetboek van Strafrecht. De Grondwet stelt dat alle mensen gelijk behandeld moeten worden. Toch hebben wij nog steeds aparte artikelen voor belediging van de Koning in het Wetboek, de zogenaamde majesteitsschennis met veel zwaardere straffen dan voor “gewone “belediging. Dat is volledig uit de tijd en tegen de Grondwet.
De meeste Nederlanders zullen denken dat deze antieke strafrechtelijke bepalingen in de praktijk niet meer worden toegepast. Maar dan vergissen zij zich! Uit in 2012 door het CBS op verzoek van NRC Handelsblad uitgevoerd onderzoek blijkt dat tussen 2000 en 2012 negentien zaken van majesteitsschennis door het Openbaar Ministerie werden ingeschreven.
Politie en Openbaar Ministerie (OM) treden verder steeds onevenredig hard op bij demonstraties en protesten tegen de monarchie en het koninklijk huis.
NRG/Repiblikeinen.nl ziet met het oog op de komende oranjefestiviteiten aanleiding om een meldpunt te openen waar gedupeerden hun zegje kunnen doen en waarmee systematisch de klachten worden geïnventariseerd.
Behoort u tot de getroffenen dan vindt u het meldpunt hier: http://www.meldpuntmajesteitsschennis.nl/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *