Leden schrijven

__________________________________________________________________________

Graag zien wij uw reactie op actueel nieuws (in max ± 250 woorden) met betrekking tot een republikeins onderwerp. Bijdragen aan deze rubriek inzenden (liefst als Word-document) naar: redactie@republikeinen.nl. Eén voorwaarde: niet schelden.

Gepubliceerde bijdragen geven niet per definitie de mening van de vereniging weer.

Grotere (opinie)stukken worden geplaatst op de pagina “artikelen”.

___________________________________________

Het blijkt al zo’n eeuwtje of twee dat de monarchie in Nederland een moeizame is. Er is altijd wel gesteggel. Heren koningen die weinig van hun baantje maakten en Nederlands weleens tot de risee van de rest van de wereld maakten. En is het niet over geld of bevoegdheden dan gaat het wel over wel of niet aanwezig zijn bij zaken die er toe doen (?) van troebele verre buitenlandse familieleden (Zorregieta). Als het kostbare monarchiegebeuren in ons land helemaal uitgekleed gaat worden, waarom dan niet maar meteen een einde maken aan dit sprookjesachtige (?) relict uit een ver verleden? Ik droom van een terugkeer van de Bataafse Republiek en het gedachtengoed van de Patriotten! Leve Van der Capelle tot den Poll en de zijnen!!!

Hans van der Wereld, Alphen aan den Rijn

___________________________________________

Geachte mevrouw/heer,

Met grote ergernis lees ik op teletekst dat er voor het vernieuwen o.i.d.
van de website van het koninklijk huis € 300.000,- EXTRA(!) wordt uitgetrokken.
Dit terwijl menige Nederlander niet meer weet hoe hij/zij de eindjes aan elkaar
moet (gaan) knopen.

Gehandicapten worden gekort en als het doorgaat worden gedeeltelijk
gehandicapten uit de Wajong gezet en komen in de bijstand terecht,zelfs minima
moeten “inleveren” en er wordt minder medische zorg vergoed.
De enigen die nergens onder lijden en niet hoeven te bezuinigen zijn de oranje’s;
voor hen gaat het luxe leven ongehinderd door met concerten en andere voorstellingen,
verre vakanties, luxe buitenverblijven etc.

Denk niet dat ik jaloers ben, ik zou niet willen ruilen met de familie van oranje omdat
ik me zou genéren om zo’n leven te leiden dat alleen oppervlakkige luxe schijn
uitstraalt.

Maar dat dit “sprookje” maar voort kan kabbelen,hindert me enorm.

Dat moest ik even kwijt.

Met vriendelijke groet,
A.Leemeijer(lid)

___________________________________________

Beste mensen,

Wat mij zo tegenstaat van dat lied is “Ben ik van Duytschen bloet.”
Ik heb trouwens nooit meegezongen als dat lied gezongen werd.

Gegroet, het beste, zing niet teveel Wilhelmus, bewaar je
adem om tegen de monarchie te kunnen ageren.

A.Schouten

Gennep

_______________________________________
__

Beste redactie,

Ik ben van mening dat welk volkslied dan ook helemaal niet in een
inburgeringscursus hoort. Inburgeren kan beter gebeuren door enkel
verplicht de taal te leren en het onderschrijven van de universele
(westerse) waarden als vrijheid van meningsuiting, vereniging en geloof.
Kennis van de geschiedenis van Nederland is meegenomen, maar zal niet
bijdragen aan het beter inburgeren van nieuwkomers. Door de nadruk te
leggen op zaken als volkslied en geschiedenis wordt het beeld geschetst
van een statische maatschappij, waaraan elke nieuwkomer zich zoveel
mogelijk moet conformeren. De maatschappij is echter dynamisch en wordt
iedere dag weer vernieuwd, ook dankzij de (ingeburgerde) nieuwkomers.

Groeten,

Pino Bruna

Zutphen

___________________________________________

Enkel een begin?

Parlementariër Ineke van Gent van Groen Links wil met een voorontwerp komen om de
toekomstige troonzitter de status te geven van ceremonieel koning. Er zou zich een
meerderheid in de Kamer aftekenen die achter het ceremonieel koningschap staat.
Al zou het voorontwerp de tegenwind van premier Rutte trotseren, de ongekende move
is totnutoe het meest haalbare voor het grote ideaal van republikeinen. In onze
kringen wordt echter verschillend over ceremonieel koningschap gedacht. Want als dik
betaalde lintenknipper die zich eenmaal in zijn nieuwe status heeft genesteld, ligt
zijn positie nog vaster verankerd in de idiote goodwil van monarchisten.
Maar hoe denkt ons ons koningshuis daar over? Geloof maar dat mevrouw van Amsberg
niet aan de huidige status wil tornen. En wat zal onze kroonprins daar van vinden?
Die heeft al vaker te kennen gegeven alleen een volwaardige vorst te willen zijn.
Misschien dat de aanstaande Kamerdiscussie een aardig begin zal zijn van een lang
verwachte Troon-revolutie.

Pierre Rousseau, Maastricht

___________________________________________

Oproep aan Beatrix

Wat mij al jaren bijzonder ergert is het feit dat er geld verdwenen is, althans volgens
verschillende bronnen dus ik neem aan dat dit klopt, van het bedrag dat door
Duitsland werd gegeven als “Wiedergutmachung” ten behoeve van oorlogsslachtoffers
van WOII.
Dat verdwenen geld is geïnd door prins Bernhard en bedroeg, naar ik meen, ongeveer
een miljoen D-mark.
Ik weet niet hoevelen dit betreft, maar van verschillende kanten hebben wij gehoord
dat deze
oorlogsgetroffenen vaak níét in aanmerking kwamen voor een bedrag(je) van
het “Wiedergutmachung”s-geld. Ook mijn echtgenoot niet, hoewel hij jaren in een
werkkamp moest
doorbrengen onder erbarmelijke omstandigheden.
Mijns inziens heeft de familie van Oranje geen recht op dit geld en ik doe een
beroep op Beatrix
om dit geld, vermeerderd met rente, terug te betalen.
De destijds afgewezen aanvragers van de tegemoetkoming kunnen dan alsnog krijgen
waar zij wél recht op hebben.

mw. A. Leemeijer

__________________________________________

De heer van Tuuren uit Peize stuurt ons een in het Dagblad van het Noorden verschenen interview met Roel Janssen, schrijver van het boek ‘Grof geld’. Een passage hieruit:

“Voor Janssen was de schokkendste ontdekking dat ze er ook op het hoogste niveau wat van konden, zoals koning Willem I. Die beschikte over een geheim fonds, bedoeld voor de aflossing van de staatsschuld. Slechts een keer in de tien jaar hoefde hij daarover summier verslag te doen. Bij zijn aftreden in 1840 was de Nederlandse staatsschuld verdubbeld. Hij was twee keer zo groot als die van Griekenland nu. Maar het geld is in de zakken van de Oranjes blijven zitten. Bij de dood van Willem I stond er 30 miljoen gulden klaar voor zijn kinderen”.

Tja, we hadden al eens zoiets gelezen over de ‘koning-koopman’; maar toch goed om het weer eens van iemand anders te horen…..
_________________________________________________________________________

PRINS BERNHARDSTRAAT. Een gemeentelijke reactie.

Ook ik had de gemeenteraad van mijn woonplaats verzocht de Prins Bernhardstraat te herbenoemen. Vandaag kreeg ik antwoord van de burgemeester himself! Natuurlijk verandert hij niets, dat had ik ook echt niet verwacht. Maar de motivering van de burgervader wil ik u toch niet onthouden: “Uw brief bevat geen overtuigende objectieve argumenten voor een dergelijk voorstel”. Die conclusie is natuurlijk subjectief. Maar nu komt het: “Het zijn vooral uw eigen geschiedkundige interpretaties die aan het verzoek ten grondslag liggen”………. Waarde burgemeester, wel ‘ns van Lockheed gehoord?

Wordt vervolgd.

Leo Verhoef, Overdinkel (gemeente Losser).

__________________________________________________________________________

KONING IN REGERING.
Een reactie op een artikel van M. van Ostaijen en A. Zijderveld in de Volkskrant van 7 januari.

“Ongelooflijk dat twee hoogleraren zo’n zwak pleidooi kunnen houden om de koning in de regering te houden. Door de koning uit de regering te halen zou men het gezag uit de politiek verwijderen. Ook het argument van de historische legitimiteit van de monarch ontgaat mij volkomen, evenals de ‘expertise’ van de eventuele toekomstige koning. Heren, de tijden veranderen; we leven nu in de 21ste eeuw in een Verenigd Europa, waarvan de landen naar elkaar moeten toegroeien. Daarin passen geen antieke systemen uit de 16de eeuw, zoals monarchen met de onacceptabele erfopvolging. Wij moeten zorgen dat we sterke en deskundige leiders kiezen, die de moed hebben om beslissingen te nemen zonder daarbij belemmerd te worden door systemen die de houdbaarheidsdatum gepasseerd zijn. En als de leiders falen moeten we ze tussentijds naar huis kunnen sturen. Ook de regel: ‘de koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk’ is een onding. Enerzijds snoert men hem de mond en anderzijds is er altijd iemand anders verantwoordelijk voor zijn daden.

Charles Verstraete, Castricum
__________________________________________________________________________

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *