Jaarverslag 2017

REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

Jaarverslag 2017

Beste republikeinse vrienden,

Het Republikeins Genootschap heeft weer een druk jaar achter de rug. Ik wil jullie hierover namens het bestuur graag verslag over uitbrengen en ook vooruitzien naar 2018.

Nieuw Republikeins Genootschap à Republikeins Genootschap
Het bestuur heeft zich dit jaar vooral ingespannen om de republikeinse familie dichter bij elkaar te brengen en te vernieuwen. Meest in het oog springen is onze naamsverandering. Omdat we samen zijn gegaan met het Republikeins Genootschap, hebben we hun naam tot de onze gemaakt en het woord ‘Nieuw’ uit onze naam geschrapt. Lees hierover meer op onze Wikipedia-pagina.

Republikeins Tableau
De oorspronkelijke namenlijst van het Republikeins Genootschap kunt u nu vinden op onze vernieuwde website als het ‘Republikeins Tableau’. De enige verandering is dat nu niet alleen bekende Nederlanders, maar iedereen die dit  wil zijn naam kan publiceren ten teken dat hij of zij een overtuigd Republikein is. Als u ook uw naam ook op het republikeins tableau wil plaatsen, stuur dan een mailtje naar contact@republikeinen.nl

De Republikein
Intensieve gesprekken zijn er geweest met de Stichting De Republikein. Zij geven 4 keer per jaar het periodiek ‘De Republikein’ uit. Zowel het Republikeins Genootschap als De Republikein behoren tot de republikeinse familie. De Republikein heeft een faam opgebouwd die erkend wordt. De Republikein wordt door een onafhankelijke redactie met een eigen statuut geschreven door prominente journalisten die de laatste kennis en inzichten over de republiek en democratie in brede zin willen delen. Inmiddels is afgesproken dat we gaan samenwerken in het komende jaar en de Republikein in een nieuw jasje wordt uitgeven en aan alle leden 4 keer zal worden toezenden. De oplage van de Republikein wordt zo van verhoogd van pakweg 500 naar 2.500. Natuurlijk zijn hieraan kosten verbonden, daarom is in de ledenvergadering besloten de contributie in 2018 met € 10 te verhogen naar € 25,00 per jaar. Het bestuur is ervan overtuigd dat u als lid het blad zult waarderen.Algemene Leden Vergaderingen
De twee jaarlijkse ledenvergaderingen die in mei en november werden gehouden werden matig bezocht. Tijdens de voorjaarsvergadering op 13 mei gaf journalist Max Westerman zijn heldere visie op de monarchie. Klik hier voor het volledige verslag van die lezing.
In de ledenvergadering van 25 november jl. kozen de leden Youp van ’t Hek als Republikein van het jaar. Ook vertelde Aron Brouwer over het boek dat hij schreef over Willem van Oranje.  Het boek heeft nogal wat opschudding teweeggebracht vanwege zijn stelling is dat Willem van Oranje eerder een hypocriet dan principieel persoon was.
Communicatie
Ofschoon de ledenvergaderingen altijd gezellig en informatief zijn, was er tijdens de ledenvergadering ook duidelijke kritiek op het bestuur omdat de communicatie met de leden te kort was geschoten. Zo was er geen duidelijke uitnodiging voor de ledenvergadering in een Nieuwsbrief verstuurd en waren de agenda en notulen niet naar behoren beschikbaar gesteld.   Het bestuur erkende deze tekortkoming en heeft haar excuses aangeboden en doet dat in deze Nieuwsbrief ook aan alle andere leden. In het komende jaar zal de Nieuwsbrief als communicatiemiddel met de leden in ere worden hersteld en zullen de vergaderingen op correcte wijze plaatsvinden.
De prioriteit heeft het bestuur afgelopen jaar gelegd bij het vernieuwen van de website en het actiever gebruik van onze Facebook-pagina. We willen hiermee ook een jonger publiek bereiken dat zich thuis voelt in de sociale media. Afgelopen jaar is ook een initiatief gestart te komen tot een groep Jonge Republikeinen. Hiervan zullen we in 2018 meer gaan horen!
Ook onze zusterorganisatie Pro Republica bleef zeer actief. Hun website werd inmiddels door de ‘Koninklijke Biliotheek’ toegevoegd aan het nationaal erfgoed. Onze felicitaties.Crowdfunding
Velen van u hebben ruim een jaar geleden geld gedoneerd in de crowd funding actie om een onderzoek te doen naar de kosten en inkomsten van ons Koningshuis. Het onderzoek wordt gedaan door de journalisten van de redactie van De Republikein. We hadden graag al de uitkomsten van het onderzoek gepubliceerd, maar het duurt nog voort. Besloten is om in ons Europese samenwerkingsverband met republikeinse bewegingen in andere monarchieën (Association of European Republican Movements) er een gezamenlijke Europese publicatie van te maken. Naar verwachting zal dat rond Koningsdag zijn.

Werkgroep Republiek
In het afgelopen jaar is de Werkgroep Republiek zeer actief geweest. Hun doel is het een integrale visie vanuit onze vereniging te formuleren die als leidraad kan dienen voor ons streven naar de Republiek der Nederlanden. Een omvangrijk en uitdagend project. Naar verwachting komt de werkgroep in 2018 tot een voorstel aan de ledenvergadering.

Koningsdag 2017
Ook dit jaar was het Republikeins Genootschap weer nadrukkelijk aanwezig tijdens Koningsdag in Tilburg.  Door middel van posters met de leus ‘Willem IV niet hier’. Werden de inwoners van Tilburg de gelegenheid gegeven zich tegen het Koninklijk bezoek te uiten. Er waren weer ruim een dozijn republikeinen die tijdens Koningsdag gebruik maakten van hun individuele recht op vrijheid van meningsuiting en hun ongenoegen lieten blijken over deze propaganda bijeenkomst voor ons Koningshuis. Noteert u alvast Koningsdag in Groningen dit jaar om met ons mee te gaan om ook daar een republikeins geluid te laten zien en horen.Hans van den Bergh-lezing
Jaarlijks vindt de Hans van de Bergh-lezing plaats. Hans was een vooraanstaand republikein en een van de medeoprichters van het Republikeins Genootschap. Dit jaar viel de eer te beurt aan Hedy d’Ancona die haar licht liet schijnen op de relatie tussen overheid en cultuur. De toespraak van deze republikeinse grand dame inspireerde de toehoorders.

Bestuur
Naast onze gewone bestuursleden is afgelopen jaar Floris Müller actief geweest als ambtelijk secretaris. Hij heeft zich met name gericht op onze publicitaire activiteiten, contact met de media, ontwikkeling van de nieuwe site en groei op sociale media. Helaas hebben we in de voorbije ledenvergadering afscheid moeten nemen van Gerrit van Malkenhorst die 7 jaar onze penningmeester is geweest. Hij draagt een financieel gezonde vereniging over aan zijn opvolger Jeffrey Boekstaaf. Gerrit is in de voorbije turbulente jaren steeds een baken van continuïteit en betrouwbaarheid geweest. Ook Boudewijn ’t Hart heeft het bestuur verlaten. Hij was belast met organisatorische zaken en heeft jarenlang pit in het bestuur gebracht. Boudewijn wordt opgevolgd door Paul Land. In januari gaat het vernieuwde bestuur zich een weekend beraden op haar beleid voor 2018.

Slot
Als u al deze informatie heeft gelezen bent u hoop ik eens te meer enthousiast over de republikeinse beweging in Nederland. Steunt u ons. We zoeken nog bestuursleden. Kom naar onze activiteiten, ga mee naar Groningen.

Steun ons met een donatie, maak uw buurman lid of like onze facebook pagina. In ieder geval hoop ik u te ontmoeten op onze Nieuwjaarsborrel in januari in Nieuwspoort in Den Haag om u dan alsnog een persoonlijk en met mijn medebestuursleden een gelukkig en republikeins 2018 te kunnen wensen. Daarvan sturen we u zeer binnenkort een uitnodiging.

Houdt ondertussen de site van het RG in de gaten voor nieuws, achtergronden en onze actuele agenda.

Hans Maessen
Voorzitter Republikeins Genootschap.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *