Jaarverslag 2015

JAARVERSLAG 2015

Het bestuur bestond uit Anjo Clement (voorzitter), Ruud van Diemen (vice-voorzitter), Gerrit van Malkenhorst (penningmeester), Daniël Westhoek (secretaris), Peter Posthumus, Ineke Vonk en Bert Steenbruggen. Het bestuur vergaderde op maandelijkse basis.
De werkgroep Activiteiten stond onder leiding van Ruud van Diemen. Actieve leden waren Frank van der Elst, Hans Maessen, Lex Moen en Boudewijn ’t Hart.

 • Op vrijdag 16 januari vindt in café P96 in Amsterdam de Nieuwjaarsborrel plaats. Thomas von der Dunk is gastspreker, en voorzitter Anjo Clement spreekt ook ter gelegenheid van de start van het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018.
 • De Algemene Ledenvergadering wordt dit voorjaar voor het eerst niet meer in Nijkerk maar in Vredenburg, Utrecht gehouden, en wel op zaterdag 11 april. Tomas Ross wordt aangekondigd als gastspreker maar moet op het laatste moment afzeggen.
  Op 24 april houdt het NRG een persconferentie in Hotel Bellevue. Voorzitter Anjo Clement spreekt, de politie is ook aanwezig om zich voor te bereiden op de acties van het NRG op Koningsdag.
 • Een dag later begint in Amsterdam de internationale AERM-conferentie die dit jaar door Nederland is georganiseerd. Republikeinen van over heel Europa komen naar Amsterdam voor onder andere een publieke bijeenkomst in De Balie. De conferentie duurt voort tot en met 27 april, Koningsdag.
 • Op Koningsdag voert het NRG actie in Dordrecht volgens de karakteristieke methode van individuele vrijheid van meningsuiting. Hans Maessen, Boudewijn ’t Hart en Lex Moen voeren een groep aan van zo’n twintig leden die verspreid over de stad gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting. Na afloop legt de groep een krans bij het monument voor de gebroeders De Witt.
 • Twee dagen na Koningsdag vindt in Den Haag de hoorzitting plaats in verband met de klacht die het NRG heeft aangespannen tegen de politie over het arresteren van Hans Maessen bij de troonswisseling van 2013. De klacht wordt verworpen.
 • Op dinsdag 19 mei reizen Lex Moen en Boudewijn ’t Hart naar Zeeland om daar actie te voeren tijdens het bezoek van Willem Alexander. De lokale politie pakt hun borden af, maar biedt daarvoor later middels een officiële brief excuses aan.
 • De fietstocht naar Goejanverwellesluis op 28 juni wordt afgelast wegens een clash met de amateurfietstocht rondom de Tour de France.
 • Op 3 juli voert het NRG actie tijdens het bezoek van Willem Alexander aan Oudewater. Vooraf is er contact met de burgemeester, en wordt in onderling overleg besloten tot een protestkraam als actievorm. Boudewijn ’t Hart voert de groep aan.
 • Als Willem Alexander op donderdag 3 september een bezoek brengt aan Enschede, nodigt Ben Meijer Hof de NRG-werkgroep Activiteiten uit om actie te komen voeren. De werkgroep gaat hierop in, Boudewijn ’t Hart schudt zelfs nog handen met Willem Alexander.
 • In verband met Prinsjesdag voeren enkele leden op dinsdag 15 september actie in Den Haag. Na afloop wordt in het bestuur besloten dat deze dag zich niet zo goed leent voor succesvolle acties, en dat in de toekomst vooral energie in Koningsdag moet worden gestoken.
 • Op 21 november wordt de najaars-ALV gehouden. Hierbij wordt het nieuwe bestuur benoemd met Hans Maessen als nieuwe voorzitter. Ook is Arjen Lubach te gast; hij krijgt de prijs voor Republikein van het Jaar, een trofee die het NRG voor de tweede keer uitreikt. Mark Rutte heeft de “prijs” Schoothondje van Oranje gewonnen, maar weigert die in ontvangst te komen nemen.
 • Dik van der Meulen is de spreker tijdens de tweede editie van de Hans van de Berghlezing op 3 december in Pulchri, Den Haag. Het NRG maakt deze lezing mogelijk. Van der Meulen spreekt over Multatuli en het wormstekig huis van Oranje.
 • In de laatste fase van het jaar richt het nieuwe bestuur zich op professionalisering en het aannemen van een nieuw ambtelijk secretaris. Na een sollicitatieprocedure en enkele gesprekken met bestuursleden wordt begin december Steef van Gorkum voor deze functie aangenomen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *