Heropening juridische procedures Dam aanhoudingen op 30 april 2013

Anjo Clement (voorzitter)

Tijdens onze Algemene Leden Vergadering van 19 april j.l. werd bij het punt “Bestuurszaken” door mij als voorzitter medegedeeld dat het bestuur na overleg met ons lid Hans Maessen (één der gearresteerden), na advies van onze advocaat, had besloten af te zien van nadere juridische procedures.

Mogelijk hebt u in de pers vernomen dat er toch aangifte is gedaan van wederrechtelijk vrijheid beroving. Dat vraagt om een verklaring.

Tijdens de koffiepauze van de ALV kwam een onzer leden op mij als voorzitter af, met de mededeling, dat hij met zijn oren had zitten klapperen bij mijn mededeling te stoppen met juridische stappen. Hij zag, in tegenstelling tot onze juridisch adviseur, wel degelijk mogelijkheden voor juridische stappen. Het desbetreffende lid was zelf advocaat. Dat leidde al snel tot een afspraak om met hem, Hans Maessen en mij als voorzitter rond de tafel te gaan om e.e.a. te bespreken.

Resultaat daarvan is dat diezelfde week, daags voor koningsdag aangifte is gedaan bij het OM in Roermond. Tevens is een persbericht uitgegaan, dat redelijk goed is opgepikt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *