Goed nieuws!

Marjan Smit is natuurlijk terecht boos dat alweer een puur prive-reisje van de koningin door ons, haar onderdanen, wordt betaald. Maar laten we het eens optimistisch bezien: normaal betalen we heen- en terugreis van de uitjes van de familie; ditmaal werd de visite gecombineerd met een staatsbezoek. En niemand twijfelt er toch aan dat zo’n bezoek door het staatshoofd wel door de belastingbetaler wordt bekostigd. Zo bezien was het vorkje prikken met de sultan een koopje!

Van meer belang zijn structurele en wettelijk vastgelegde misstanden: het belastingregime of liever gezegd het belastingvrijdomregime. Bij de huidige hoogte van de “uitkeringen” aan Beatrix, Willem-Alexander en Maxima loopt de staat jaarlijks zo’n slordige drie-en-een-half miljoen (!) aan inkomstenbelasting mis.

Het gezaghebbende tijdschrift ‘Forbes’ schat het vermogen van de Oranje’s tussen de 900.000.000 en de 2.100.000.000 euro. Hebt u het aantal nullen goed geteld? Als we die onvoorstelbaar grote bedragen middelen komen we op anderhalf miljard (!) euro terecht. Bij 4% vermogensbelasting betekent dat dat de staatskas jaarlijks naar 60 miljoen kan fluiten!
En dan praat ik nog niet over de constructies die de minder bevoorrechte familieleden in staat stellen de belasting te “ontwijken”; de vrijdom van successierechten en de mogelijkheid tot belastingvrije schenkingen.

Hoeveel blauw zouden we voor al dat gemiste belastinggeld op straat kunnen hebben, hoeveel handen aan het bed, hoeveel leraren voor de klas? Hoeveel oudjes in verzorgingstehuizen zouden niet gewoon iedere dag gewassen en aangekleed kunnen worden of hoeveel voedselbanken (de schande van deze welvaartsmaatschappij) zouden niet kunnen worden opgedoekt als Maxima eens wat meer aan haar halfzus Minima zou denken?

De Nederlandse monarchie is de enige in Europa die deze middeleeuwse privileges geniet. Dat maakt dat wij, Nederlanders, van alle ongelukkigen in Europa die nog een vorstenhuis moeten onderhouden, per hoofd van de bevolking het meest hiervoor betalen.

Als dat eerst eens rechtgetrokken wordt mogen de Oranje’s wat mij betreft voor zolang het nog duurt op gemeenschapskosten familie en vrienden bezoeken.

Leo Verhoef

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *