De zaak Lensink (vervolg) / meldpunt majesteitsschennis

Anjo Clement

Op 13 november speelde in de zaak Lensink andermaal een sessie in hoger beroep voor het gerechtshof in Den Haag. Zoals bekend volg ik deze zaak van nabij. Het hof heeft besloten de voorlopige hechtenis te schorsen omdat het persoonlijk belang van Lensink zwaarder weegt dan het algemeen belang.

De gang van zaken in dit proces leidde ertoe dat een aantal mensen contact hebben gezocht met Amnesty International (AI). Ik was uitgenodigd om mijn ervaringen daar toe te lichten. Tot mijn voldoening kan ik vaststellen dat AI ons zeer serieus heeft genomen en zich terdege had voorbereid. Niettemin past het niet in het beleid van AI om op dit soort individuele zaken in te gaan, tenzij er een patroon blijkt van soortgelijke zaken.

Kort daarop had ik een bespreking van Jeroen Recourt, woordvoerder Justitie en monarchie van de PvdA. Ook hij was geïnteresseerd in deze zaak indien er een patroon kan worden vastgesteld.

Op dit moment speelt ook een juridische procedure in Breda. Het betreft een persoon die van de staat een schadevergoeding eist o.g.v. een ten onrechte preventieve hechtenis tijdens een bezoek van Beatrix aan Breda. Zij advocaat in Breda, Joost Dionisius, is helaas niet bereid om de NRG hierover te woord te staan. Ook hebben wij in de pers kunnen lezen dat er jaarlijks de nodige veroordelingen te worden uitgesproken rond majesteitsschennis die niet in de statistieken als zodanig herkenbaar zijn.

Er blijkt geen centrale registratie te zijn van processen die te maken hebben met het koninklijk huis in het algemeen, en met majesteitsschennis in het bijzonder. Het bestuur van NRG/Republikeinen.nl heeft daarom besloten op haar website www.republikeinen.nl een meldpunt ‘majesteitsschennis’ in te stellen waar een ieder melding kan maken van rechtszaken en veroordelingen in deze sfeer.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *