Beeediging: driedubbel genant

Beeediging: driedubbel genant

De beeediging van de ministers werd een soort charletanerie omdat de ceremonie speciaal voor de TV-uitzending nog een keer overgedaan moest worden. De majesteit had dit zelf nog het beste in de gaten, althans als we de Telegraaf moeten geloven: toen de plechtige beeediging plotseling een repetitie voor de TV bleek te zijn zei de majesteit volgens de Telegraaf: ‘ dat niet hoor, dan wordt het een toneel stukje’. Maar ze deed het. Je vraagt je daarbij af waar zo’n dame zich allemaal nog meer voor leent.

Behalve dit ’tussen de schuifdeuren karakter’ van de beeediging zitten er wat haken en ogen aan deze beeediging die van wezenlijker aard zijn.

Twee jaar geleden besloot de Tweede Kamer op grond van een VVD motie tot een openbare beeediging. De afgelopen twee jaar bleef het onduidelijk of de beeediging al dan niet openbaar zou plaats vinden. Naar verluid om dat het de majesteit niet behaagde. De grote vraag is of dit waar is. Nu die vraag gerezen is moet daar een antwoord op komen. Want waneer het inderdaad zo is dat het kroon geheim gebruikt wordt om een besluit van de Tweede Kamer te blokkeren danwel te saboteren dan wordt het echt tijd om het kroongeheim en beter nog de monarchieaf te schaffen.

Er is nog een derde punt die deze beeediging tot charlatanerie maakt. Het was de nadrukkelijke kamerwens datde beeediging openbaar werd. Maar wat is openbaarheid? Volgens de huidige regering is er blijkbaar sprake van openbaarheid waneer de Rijks Voorlichtings Dienst, de RVD, deze zaak in handen neemt. De RVD is nota bene een dienst die zo gebiased is dat keer op keer blijkt dat de V in haar initialen meer staat voor verlakkerij dan voor voorlichting. Een camera in handen van de RVD is ongeveer het tegenovergestelde van voorlichting.

Een regering die zaken onder regie van de rijksvoorlichtings dienst verslijt voor openbaarheid is zelf bezig een kamerbesluit te saboteren. Wellicht dat de majesteit zich daarom leende voor een toneelstukje: zij ruilde haar rol van staatshoofd voor het moment even in voor die van lid van de regering. Een verwarring in het Nederlandse staatsbestel waar zij op dat moment handig gebruik van maakte. Als staatshoofd gooide zij haar integriteit omwille van de TV voor even te grabbel maar als lid van de regering was zij bereid de door de Kamer gewenste openbaarheid met een klein toneelstukje tot een klucht te maken. En daarmee de beeediging.

Zo’n klein moment van beeediging maakte weer eens duidelijk dat er wat veranderingen in het staatsbestel nodig zijn: weg met de monarchie!

Peter Posthumus

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *