De instelling van een ‘Dag van de Republiek’ – inspraakronde

Het NRG-bestuur vindt dat het hoog tijd wordt dat wij als Republikeinen ons jaarlijks gaan manifesteren met een “Dag van de Republiek”. Een dag om de republikeinse vlag uit te hangen en stil te staan bij de democratische noodzaak om de staatsvorm van Nederland om te zetten in een republiek. Maar welke dag moeten we daarvoor nemen? Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden.

Het meest praktisch is een specifieke vaste dag in het jaar, bijvoorbeeld de derde zaterdag in april. Zo’n vrije dag in het voorjaar biedt mogelijkheden om activiteiten te organiseren waar veel mensen aan kunnen deelnemen. De keus voor een dag is dan willekeurig, maar is dat belangrijk?

Meer principieel ingestelde republikeinen zien misschien liever een dag die wortelt in het republikeinse verleden. Je zou kunnen denken aan 26 juli, de dag waarop in 1581 de ‘Acte van Verlatinghe’ werd ondertekend waarmee de Spaanse Filips II werd afgezet en Nederland een republiek werd. Ook kan gedacht worden aan 15 mei 1648, de dag waarop de vrede van Munster werd gesloten en de republiek meer definitief van start ging. De Bataafse republiek (1798-1806) kende een democratische grondwet – de “staatsregeling voor het Bataafse volk” – waarin geen enkele passage over een koning voorkomt. Deze werd op 23 april 1798 aangenomen en trad per 1 mei van dat jaar in werking. Er zijn kortom meerdere datums om uit te kiezen. Het wordt dan wel ieder jaar een andere dag in de week.

Hebt u als republikein een voorkeur voor één van deze alternatieven of misschien een eigen voorstel voor een geschikte dag, laat het dan weten aan contact@republikeinen.nl. Het bestuur van de NRG zal uw overwegingen meenemen bij het doen van een voorstel. Het ligt in de bedoeling om via de website een ieder in Nederland die zich republikein voelt in de gelegenheid te stellen zijn of haar stem uit te brengen voor een definitieve datum voor deze ‘Dag van de Republiek’.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *