Beste mede-Republikeinen

In de woelingen van 2009 hield de Hofleverancier op te bestaan als ‘verenigingsperiodiek’. Het nieuwe bestuur zette, na instemming van de ALV, in op de koers van ‘Nieuw Elan’. Een belangrijk onderdeel daarvan is de communicatie naar de leden., niet meer in de (verouderde) vorm van een blad, maar naar de maatstaven van nieuwe media. Als start hebben we getracht op de website nieuwsvoorziening te brengen. Daarmee gaan we verder en in de toekomst zal de site ook meer interactief zijn.
Om u snel en direct van informatie te kunnen voorzien beginnen we nu met de Nieuwsbrief, waarvan u hier het eerste exemplaar ziet. De frequentie waarin de Nieuwsbrief zal verschijnen is uiteraard afhankelijk van het te melden ‘nieuws’, maar we beogen zeker u per drie maanden te informeren over de ontwikkelingen in Republikeins Nederland. Uw bijdragen zijn heel welkom!

Het jaar 2011 was een goed jaar voor NRG/republikeinen.nl. Er werden sinds lange tijd weer activiteiten ontplooid, we namen deel aan discussiebijeenkomsten en kregen een steeds grotere aandacht in de media. De statuten van het NRG bleken minder goed hanteerbaar om de gewenste modernisering van de vereniging op gang te brengen. De ALV heeft daarom ingestemd met geheel nieuwe statuten die zullen leiden tot de (administratieve) oprichting van een nieuwe vereniging met dezelfde doelstelling. Gedurende het jaar ontvielen ons helaas ook een aantal leden, ik noem hier met name Hans van den Bergh, medeoprichter van het Republikeins genootschap en stuwende kracht achter het tijdschrift de Republikein.

In het nieuwe jaar zal het bestuur met volle kracht doorgaan op de ingeslagen weg om de republikeinse gedachte een stem te geven in Nederland. Uw steun daarbij is onontbeerlijk. Het motto voor komend jaar luidt:

alt text

Het bestuur wenst u en uw dierbaren een gezond en republikeins 2012!

Leo Verhoef
Secretaris

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *