Bedankt dat ik uw Koningin mocht zijn?

Op de dag dat Beatrix met een groot feest door ons allemaal werd bedankt voor haar bewezen diensten, bracht Sybrand van Haersma Buma de draai van het CDA naar buiten. Het CDA is vanaf nu voor de gekozen burgemeester. Hier laat het CDA zien dat draaien in de politiek ook een positieve betekenis kan hebben.

De burgemeesterszoon wil meer democratie en heeft zelfs voor ogen het kiesstelsel te veranderen. Dat betekent dat er nu wel een meerderheid is in de Tweede Kamer voor wat ooit het Kroonjuweel van D66 was. Interessant want Van Haersma Buma koppelt de gekozen burgemeester aan de verschuivingen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten. Om de gemeenteraden te professionaliseren en zich beter te kunnen richten op de belangrijke taak die hen te wachten staat, wil hij dat de raadsleden zich ook overdag met politiek bezig kunnen houden. Hoe deze discussie precies gaat verlopen en wat over een paar jaar de uiteindelijke resultaten zullen zijn, vind ik op dit moment minder belangrijk, maar het feit dat we hier het debat over aan kunnen gaan is winst. Ik trek die discussie echter nog iets verder door. De Commissaris van de Koning wordt ook niet gekozen. Jammer dat de ideeën van het CDA stoppen bij de bestuurslaag van de burgemeesters. Want waarom maken we niet gelijk gebruik van de grondwetswijziging om de monarchie af te schaffen. Het zou een hele consistente lijn zijn. Het afschaffen van de monarchie zou het sluitstuk zijn en als opstap kunnen dienen naar een republiek met een gekozen staatshoofd.

Op 29 maart 2014 vindt in Den haag het Grondwetfestival plaats. Het wordt groots gevierd en het Nieuw Republikeins Genootschap van Nederland wil daar graag een bijdrage aan leveren. Onze aanvraag zal waarschijnlijk niet gehonoreerd worden. Want kritiek op de monarchie, in het jaar dat de propagandadienst van de Oranjes het volk wil laten geloven dat we 200 jaar Koninkrijk moeten vieren, zal niet wenselijk worden geacht. Hoe mooi zou het zijn als we over een paar jaar afscheid nemen van de eerste president van Nederland, terwijl hij de woorden uitspreekt: “bedankt dat ik uw eerste president mocht zijn.” Nu hoorde ik die woorden zaterdagavond van prinses Beatrix. “Bedankt dat ik uw Koningin mocht zijn.” Er is echter geen sprake van ‘mocht’. Het was toch echt ‘moest’. Monarchen worden niet gekozen door het volk, maar zijn staatshoofd door hun afkomst. Dat past niet meer in deze tijd. Democratie houdt op waar de monarchie begint. Laat het Grondwetfestival een feest worden van de ware democratie waar voorstanders en tegenstanders op een open wijze met elkaar het debat kunnen voeren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *