Antwoord Groen Links beschamend

Geachte dames, heren,

Heel aarzelend worden Tweede Kamerleden wakker en beginnen zich af te vragen of zij de eed zullen afleggen aan de nieuwe koning.
Ik heb de vraag of de eed zal worden afgelegd ook voorgelegd aan de Tweede Kamerfractie van Groen Links. Ik heb een antwoord gekregen en ik vind het een beschamend antwoord.
Ik stuur jullie hierbij het antwoord dat ik heb ontvangen, wellicht kunnen jullie er iets mee. In de publiciteit of rechtstreeks in een contact met kamerleden.

Met vriendelijke groet,

Peter Beijer

Geachte heer Beijer,

Ik vind het erg vervelend dat uw e-mail niet eerder is beantwoord. Ik vraag er echter wel begrip voor dat onder de huidige omstandigheden met vier Tweede-Kamerleden en vijf ondersteunende medewerkers lang niet elke mail, ook niet van GroenLinksleden, binnen afzienbare tijd beantwoord kan worden.

De inhuldiging vindt plaats in de verenigde vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. De door parlementariërs af te leggen eed heeft juridisch geen enkele betekenis en beperkt niemand in zijn of haar streven om de monarchie al dan niet terug te brengen tot de ceremoniële aspecten of te vervangen voor de republiek. Zoals u weet is GroenLinks een politieke partij die streeft naar de republikeinse staatsvorm en in de tussentijd initiatieven neemt voor het ceremoniële koningschap. Recent heeft GroenLinks er samen met D66 voor gezorgd dat het staatshoofd buiten de kabinetsformatie wordt gehouden. De Eerste- en Tweede-Kamerleden van GroenLinks zijn sowieso voornemens bij de inhuldiging aanwezig te zijn. Daarnaast vindt GroenLinks dat juist het karakter van de inhuldiging past in het GroenLinkse beeld van een ceremoniële monarchie. Ik kan mij uw principiële insteek heel goed voorstellen, maar alles afwegende (waarbij vooral uw argument dat in deze tijden van crisis wel andere problemen om een oplossing schreeuwen) is besloten dat het onze kamerleden vrijstaat om al dan niet de eed of de belofte af te leggen. Dit ligt ook in lijn met wat er op het GroenLinks-congres te Utrecht van 3 maart 2013 is gezegd.

Ik hoop u hiermee in elk geval inzicht te hebben gegeven in de afwegingen van de Eerste- en Tweede-Kamerfracties van GroenLinks.

Met vriendelijke groet,

Peter van Dijk
GroenLinks Tweede-Kamerfractie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *