Algemene Leden Vergadering

Geacht NRG-lid,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering van het NRG op zaterdag 21 november as. om 13.30 u. (tot 17.00 u.).
Plaats: Gebouw Crea, Turfdraagsterpad 17 in Amsterdam (Zaal A207).
Het Turfdraagsterpad is gelegen aan het einde van de Grimburgwal rechts aan de overkant van het water (vlak bij de Oudemanhuispoort).

Agenda van de Algemene Ledenvergadering

1.Opening/Mededelingen

2.Ingekomen stukken

3.Notulen Algemene Vergadering van 16 mei 2009

4.Samenwerking met De Republikein

5.Contributie 2010

6.Kandidaatstelling nieuwe bestuursleden

7.Verkiezing nieuwe bestuursleden

8.Actieven-adviesgroep (actieve leden buiten het bestuur)

9.W.v.t.t.k.

10.Rondvraag

Toelichting op de agenda:

Ad 4: Het bestuur werkt aan een plan tot nauwe samenwerking met De Republikein en zal
de vergadering een voorstel daaromtrent doen.

Ad 6: Leden kunnen zich nog kandidaat stellen per e-mail aan hugo@ republikeinen.nl of
telefonisch 06-51260400

Ad 8: Het bestuur wil graag een groep vormen van leden, die actief willen zijn. Deze groep
zou moeten kunnen optreden als adviesgroep voor het bestuur, maar zou ook zelf
initiatieven moeten kunnen nemen om in overleg met het bestuur tot activiteiten te
komen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *