Aanmeldingsformulier

NRG/republikeinen.nl
Oudegracht 36
3511 AP Utrecht

NRG/Republikeinen.nl biedt de Republikeins gezinde inwoners van Nederland twee mogelijkheden om de doelstellingen van de vereniging te ondersteunen:

Lid worden
Als de Republikeinse gedachte u na aan het hart ligt dan kunt u voor € 15,- per jaar lid worden van NRG/Republikeinen.nl . U hebt dan alle voordelen die aan het lidmaatschap verbonden zijn, zoals stemrecht op vergaderingen en de deelname aan werkgroepen. U draagt tevens bij aan de organisatiekosten van de vereniging en het opbouwen van een oorlogskas die op daarvoor geschikte momenten kan worden ingezet voor het bereiken van de doelstellingen.
De contributie bedraagt € 15.- per jaar (maar meer mag natuurlijk). Het bankrekeningnummer is NL36 INGB 0006 3946 79 t.n.v. Nieuw republikeins Genootschap te Amsterdam.

Sympathisant worden
Onderschrijft u de Republikeinse gedachte maar wilt u geen lid worden van NRG/Republikeinen.nl, dan kun t u zich ook inschrijven in het register van sympathisanten. Het is een niet-openbaar register dat bedoeld is om in te kunnen beschikken over een pool van republikeinen die aangeschreven/gemobiliseerd kan worden op momenten dat de discussie over de monarchie in Nederland daar aanleiding toe geeft. Aan deze inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Op de registratie van uw gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de benodigde communicatie zoals b.v. het toezenden van brieven. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, behoudens indien noodzakelijk voor het versturen van drukwerk.

[aanmeldingsformulier]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *