Videoverslag van de Algemene Ledenvergadering 21 november 2015

 

Hoogtepunten waren de uitreiking van de trofee “Republikein van het Jaar 2015” aan farao Arjen Lubach voor zijn kostelijke satire op het erfelijk koningschap, en de grote steun die hij daarbij heeft gekregen voor zijn burgerinitiatief.(vanaf 1:13:10 van de video)

Verder ontvingen wij als gast de politiek- en massapsycholoog Peter van Ginneken die sprak over ‘Politieke ratio en emotie bij de massa’. Hij werkte dit thema uit in het licht van het draagvlak voor de Oranjes onder de bevolking. (vanaf 1:28:30 van de video)

Daarnaast was er natuurlijk ook de huishoudelijke agenda. Daar springt uit dat zowel de voorzitter als vijf bestuursleden hun zetel ter beschikking stelden. Het gaat in alle gevallen om opzeggingen op grond van persoonlijke overwegingen van betrokkenen. De verhoudingen binnen het bestuur zijn prima, dus daar ligt het in ieder geval niet aan.

Gelukkig hebben zich na de oproep in een eerdere nieuwsbrief voldoende nieuwe gegadigden voor een bestuurszetel gemeld. Hans Maessen, al eerder kort NRG-voorzitter en breed bekend vanwege zijn actie op de Dam in 2013, heeft opnieuw de voorzittershamer ter hand genomen. In het dagelijks leven is Hans Maessen directeur van Maco Customs Service in Roermond. Daarnaast hebben Dico Meier, Ella de Snoo, Boudewijn ’t Hart en Lex Moen zich beschikbaar gesteld voor een bestuurszetel.

Het nieuwe bestuur van links naar rechts:
Gerrit van Malkenhorst: zittend penningmeester
Hans Maessen: nieuwe voorzitter
Ella de Snoo: nieuw algemeen bestuurslid
Lex Moen: nieuw algemeen bestuurslid
Boudewijn ’t Hart: nieuw algemeen bestuurslid
Bert Steenbruggen (algemeen bestuurslid) was helaas al naar huis en staat dus niet op deze groepsfoto.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *