Verslag van de Algemene Ledenvergadering van mei 2016

Op 21 mei 2016 hield het NRG zijn algemene ledenvergadering in Utrecht. Een stuk of dertig leden namen de moeite om naar Vredenburg te komen en mee te discussiëren over het nieuwe beleid.

 

Penningmeester Gerrit van Malkenhorst vertelde over de financiële gang van zaken; daarover volgden weinig vragen. De financiën zijn op orde, “het bestuur is zuinig geweest” voegde Hans Maessen eraan toe. Enige punt van zorg is het grote aantal leden dat de contributie nog niet betaald heeft. Dit heeft volgens Van Malkenhorst te maken met de grote aanwas van nieuwe leden sinds de abdicatie van koningin Beatrix.

Secretaris Steef van Gorkum, voor het eerst aanwezig op de ALV, vertelde over de internationale conferentie van de AERM in Madrid. Naar voren kwam het gevoel van saamhorigheid onder de zeven republikeinse verenigingen die over Europa verspreid zitten, maar ook hoe die verenigingen van elkaar kunnen leren.

Na een uitvoerige discussie over de samenwerking tussen het NRG en tijdschrift De Republikein, was het tijd voor voorzitter Hans Maessen die de nieuwe strategie van het NRG uitgebreid toelichtte als zijnde de hoofdmoot van het dagprogramma. “Let u vooral ook op wat ik níet zeg,” begon Maessen zijn verhaal. “Want we moeten keuzes maken, en dus zijn er ook bepaalde activiteiten die we niet meer gaan doen.”

Het slotakkoord was voor Steef van Gorkum die, aanvullend op het verhaal van Hans Maessen, vertelde over de twee belangrijkste acties van het NRG rondom Koningsdag en de Koningsspelen. Meer dan een miljoen mensen hebben de reclamespotjes van het NRG over de Koningsspelen gezien, waarmee de pilot van een crowdfundingsactie geslaagd was. Maar er waren ook al voldoende verbeterpunten voor de volgende keer: “We gaan niet meer met Paypal werken maar met iDeal,” aldus Van Gorkum, en “we willen ook absoluut méér media-aandacht genereren voor onze volgende actie.”

Bekijk het videoverslag van de ALV HIER!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *