Van de redactie

Onder de titel DNA-TRIX, geeft de webredactie van Pro Republica op de pagina “archief” haar mening over de onthullingen door M. van der Linden over ‘nog’ een buitenechtelijk kind van wijlen prins Bernhard.

PR maakt van de gelegenheid gebruik de mogelijkheid dat Wilhelmina geen kind van Willem III zou zijn weer eens op te rakelen. Dat is uiteraard hun goed recht, ware het niet dat de webredactie van PR meent NRG/republikeinen.nl hierbij te moeten betrekken door te schrijven:

“Wij als Pro Republica houden ons buiten deze wonderbaarlijke geboorte en nog meer buiten de wonderbaarlijke conceptie, die van meet af aan de gemoederen tot op de dag van heden beroerd heeft. Onze collegae van het Nieuw Republikeins Genootschap interesseren zich wellicht nog meer dan wij in de onbevlekte ontvangenis van Onze Lieve Vrouwe Emma. Met recht beweren zij dat wanneer Willem III niet de vader van Wilhelmientje is, ook haar hele progenituur geen normaal bloed door haar aderen kan vloeien en dus binnen de kortst mogelijke tijd als ongrondwettig persoon van de troon verwijderd moet worden”.

De redactie van republikeinen.nl distantieert zich met klem van deze opmerking van de zijde van Pro Republica. Wij menen dat de onloochenbare voordelen van de republikeinse regeringsvorm hun waarden en motieven niet hoeven te ontlenen aan de al dan niet geschiktheid tot voortplanting van de voorouders van het staatshoofd . Bovendien: ook wanneer DNA-onderzoek zou uitwijzen dat Willem III niet de biologische vader van Wilhelmina is heeft dit geen enkele consequentie voor de positie van de huidige vorstin. Immers, Willem III heeft Wilhelmina erkend als ‘geboren uit zijn huwelijk met Emma’ en haar daarmee gewettigd als troonopvolger. Einde verhaal.

Wij, NRG/republikeinen.nl, willen de republiek. Maar wij willen dat doel wel op democratische en vooral waardige manier bereiken. Argumenten vòòr de republiek zijn ruim voorhanden, ranzige veronderstellingen hebben wij niet nodig.

Leo Verhoef

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *