Tiel, 29 oktober 2011

Door Leo Verhoef

Op 29 oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats in Tiel. Weer was de opkomst groter dan de vorige maal, een signaal dat de wisselende locaties in het land door de leden worden gewaardeerd. Helaas kon de aangekondigde opname voor een televisieprogramma van de VARA niet doorgaan wegens ziekte van een onmisbare schakel in de ploeg. Omdat de agenda was afgestemd op de tv-opnames had de vergadering een iets ander verloop dan gebruikelijk.

Na de opening spreekt Hans Maessen een door Jack Jan Wirken opgesteld In Memoriam uit ter nagedachtenis aan Hans van den Bergh. Hierna volgt een overzicht van de in het afgelopen jaar ondernomen activiteiten. Te noemen zijn de actie in Amsterdam waarbij het Prins Bernhardplein werd herdoopt in Sint Bernhardhondplein; de oproepen aan Limburgse gemeenten om op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur inzicht te verschaffen in de kosten van het koninklijk bezoek op 30 april en de toenemende aandacht die we in de media krijgen. Zo werden bijvoorbeeld in het KRO-TV programma “De Rekenkamer” gebruikte cijfers over de kosten van de monarchie door ons aangeleverd.

Gérard Kester lanceert een voorstel om een internationale conferentie te organiseren in Den Haag in 2013. De vergadering geeft het bestuur opdracht hieraan te werken. Arnold Molier presenteert zijn boek ‘Oranje Boven’ waarin de greep van de monarchie op kerk en staat wordt belicht. Ton Johannisse geeft een mooie Power Point show van zijn in “De Republikein” verschenen artikel ‘Meer folklore dan economische activiteit’, waarin de mythe over staatsbezoeken en de ‘koninklijke’ invloed op exportorders wordt ontkracht.

Na de pauze volgen de meer huishoudelijke zaken. Het door Harry de Boer opgestelde Reglement Kascommissie wordt aangenomen. Harry treedt af als lid van de kascommissie, de nieuwe kascommissie wordt gevormd door Marianne Bazen en Jan Bartman. Om persoonlijke reden treedt Hans Maessen af als voorzitter én bestuurslid; Anjo Clement neemt de voorzittershamer over terwijl Ton Johannisse toetreedt tot het bestuur.

Dan volgt de behandeling van de nieuwe statuten. Ton Johannisse loopt de belangrijkste punten nog eens door. De huidige statuten zijn niet berekend op de ontwikkeling die de vereniging heeft doorgemaakt. Na levendige discussie, waarbij ook enkele artikelen sneuvelen en andere worden aangepast, worden de nieuwe statuten door de vergadering goedgekeurd. Hiermee kan nu het doel: oprichting van een nieuwe vereniging onder de naam “Nieuw Republikeins Genootschap van Nederland” in gang worden gezet.

Na sluiting van de vergadering volgt nog een geanimeerd samenzijn onder het genot van een al dan niet alcoholhoudende versnapering.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *