Straf voor belediging Beatrix

Onder meer RTL nieuws heeft bekendgemaakt dat de politierechter in Utrecht een 47-jarige man heeft veroordeeld die koningin Beatrix heeft uitgemaakt voor ‘oplichtster’ en ‘zondaar’. Hij krijgt 80 uur werkstraf en 90 dagen cel, waarvan 77 dagen voorwaardelijk.

De man, een failliete binnenvaartschipper, beledigde de koningin in maart en april in enkele brieven. Ook stuurde hij dreigbrieven aan de burgemeesters van Veenendaal en Rhenen om de viering van Koninginnedag af te blazen. De man vindt dat het koningshuis moet worden opgedoekt. Het heeft aangegeven dat hij vindt dat het Koningshuis te veel geld kost, terwijl burgers voor eten naar de voedselbank moeten.

Deze veroordeling roept de vraag op of we na de behandeling van de gooier van de waxinelichthouder Erwin Lensink niet opnieuw te maken hebben met Nederlander die onevenredig zwaar getroffen wordt voor het beledigen van de koningin. Al in 2007 werd door PvdA senator Peter Rehwinkel gepleit voor het afschaffen van de specifieke straffen op majesteitsschennis. Hij stelde het onderscheid tussen majesteitsschennis en andere vormen van belediging onaanvaardbaar te vinden.

Over het onderwerp majesteitsschennis verscheen eerder in ‘de Republikein’ een artikel dat nader ingaat op dit onderwerp. Het droeg als tittel: Is Beatrix een hoer? Als u niet op dit blad geabonneerd bent dan kunt u hieronder alsnog kennis nemen van het artikel dat werd geschreven door Gerard Aalders.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *