Stop met de Troonrede

In een democratie hoort een neutraal staatshoofd geen politieke regeringsverklaring uit te spreken. De Grondwet schrijft niet voor dat de Koning de troonrede moet voorlezen. Net zoals door het parlement de rol van de Koning in een formatie is afgeschaft, zo moet hij ook niet meer de Troonrede uitspreken. Dat moet de Minister-president doen.

Leden van het Nieuw Republikeins Genootschap zullen aanstaande Prinsjesdag gebruik maken van hun recht op vrijheid van meningsuiting tijdens de rijtoer van de gouden koets naar het Binnenhof. Ze zijn van mening dat de kostbare jaarlijkse folklore, die dan weer opgevoerd wordt, niet thuis hoort in een democratie. Onder het motto ‘Stop met de Troonrede’ vraagt het NRG aandacht voor ons ondemocratische staatsbestel. In een democratie is het volk de hoogste macht. In Nederland is dat de Koning. Op Prinsjesdag wordt dit alles aan het volk nog eens duidelijk gemaakt. Onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, kijken dan even weg.

In het Nederlandse staatsbestel zijn er grondwettelijke taken van de Koning die hij niet invult, zoals het voorzitterschap van de Raad van State. En er zijn ceremoniële taken die nergens in de Grondwet genoemd worden. Dat is zo met het uitspreken van de regeringsverklaring door de Koning. Net zoals enkele jaren geleden door het parlement de rol van de Koning in de formatie is afgeschaft, zo moet het parlement nu besluiten de Troonrede af te schaffen. Een sobere presentatie van de Minister-president in het parlement past meer bij een democratie.

De vereniging het Nieuw Republikeins Genootschap streeft al meer dan 17 jaar er naar om op democratische wijze te komen tot een gekozen staatshoofd in Nederland.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *