Standaardbrief

Geachte heer / mevrouw NAAM SCHOOLDIRECTEUR/-DIRECTRICE,

In april doet onze school mee aan de Koningsspelen. Wij waarderen het enorm dat de school de moeite neemt om een leuke dag vol activiteiten te organiseren voor onze en alle andere kinderen. Echter, wij betreuren het feit dat deze dag in het teken staat van het Koningshuis.

De monarchie is een achterhaald instituut. Bij ons thuis geloven we in democratische waarden en niet in erfopvolging, en zo proberen we onze kinderen ook op te voeden. We vinden dan ook dat het vieren van een feestje ter ere van het Koningshuis een verkeerd signaal afgeeft aan de kinderen op de NAAM SCHOOL.

Propaganda voor de monarchie hoort niet op scholen thuis, maar bij de Oranjeverenigingen. Laat ouders en leerlingen zelf bepalen of zij mee willen doen aan de Koningsspelen.

We hopen daarom dat u het ons allereerst toestaat om onze kinderen op vrijdag 22 april as. thuis te houden. Verder hopen we dat u opnieuw wilt overwegen of onze school in de toekomst wel aan deze activiteit mee zou moeten doen. Een gewone sportdag is immers een prachtig neutraal alternatief.

Met vriendelijke groet,

NAAM OUDER(S)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *