Sollicitatieprocedure van start!

Vacature vice-president Raad van State

Aan de heer mr H.D. Tjeenk Willink wordt ingevolge artikel 3, lid 1 onder b van de Wet op de Raad van State, eervol ontslag verleend als vice-president van de Raad van State.
Ten gevolge daarvan is per 1 februari 2012 vacant het ambt van:

VICE-PRESIDENT VAN DE RAAD VAN STATE
De vice-president wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. De benoeming is geregeld in artikel 2 van de Wet op de Raad van State.

De vice-president heeft de dagelijkse leiding van de Raad van State en de Raad van State van het Koninkrijk en treedt op in vele contacten met uiteenlopende instellingen binnen en buiten de overheid. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering voor wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter. De Raad is ook adviseur van de Staten-Generaal. De advisering is opgedragen aan de Afdeling advisering, de bestuursrechtspraak aan de Afdeling bestuursrechtspraak. De vice-president is voorzitter van de Afdeling advisering.

Indien u zich gekwalificeerd acht voor deze functie en belangstelling heeft om deze te vervullen, wordt u verzocht dit in een brief met daarbij gevoegd een cv kenbaar te maken. Uw brief dient uiterlijk op donderdag 10 november 2011 te zijn ontvangen.

Uw brief richt u aan Hare Majesteit de Koningin. U kunt deze, onder vermelding van de aanduiding ‘Vertrouwelijk’ op de enveloppe, toezenden aan:

De Minister van Veiligheid en Justitie
kenmerk – 2011.15 bsg
Postbus 20301
2500 EH ’s-GRAVENHAGE

U kunt de profielschets vinden op: www.rijksoverheid.nl/profiel-vicepresident-raadvanstate
De selectie van kandidaten die uitgenodigd worden voor een gesprek, zal worden gedaan door de minister van Veiligheid en Justitie. Hij voert ook de daaropvolgende gesprekken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *