Persbericht van het NRG n.a.v. aftreden Boekestijn

Het persbericht in pdf

Het persbericht is geplaatst op www.allepersberichten.nl

21 november 2009

Kamerleden niet naar de koningin.

De Algemene Ledenvergadering van het NRG is op zaterdag 21 november 2009 bijeen geweest en geeft de volgende verklaring uit.

Het NRG is van mening dat het onacceptabel is dat een democratisch gekozen parlementslid vanwege het kennelijk schenden van een ongeschreven regel in de omgang met het niet gekozen staatshoofd zijn functie als volksvertegenwoordiger dient op te geven.
Het zijn van volksvertegenwoordiger laat zich niet verenigen met een geheim overleg met de koningin.
Het NRG roept kamerleden op het voorbeeld te volgen van de SP, Pechtold en Halsema en in de toekomst thuis te blijven als ze uitgenodigd worden voor een dergelijk overleg.

Volgens het NRG is de monarchie zoals Nederland die kent geen democratische staatsvorm en zal blijken onhoudbaar te zijn. Deze monarchie is slechts met kunst en vliegwerk in stand te houden. De ministeriële verantwoordelijkheid wordt telkenmale op de proef gesteld omdat het een onmogelijke constructie is iemand verantwoordelijk te maken voor de daden van anderen, te meer daar deze het huidige en toekomstige staatshoofd zijn. De onvermijdelijke en zeker onophoudelijke consequenties hebben zich het afgelopen jaar geopenbaard in diverse affaires. Alle affaires rond kosten van het koninklijk huis, vliegreizen, Edwin de Roy van Zuydewijn, belastingontwijkende constructies, villas in Mozambique e.d. zijn uitgebreid in de pers behandeld. De oorzaak van al deze affaires is dezelfde, zoals hiervoor beschreven.

Namens het Nieuw Republikeins Genootschap,
Hugo Beunder, voorzitter.

Contact:
hugo@republikeinen.nl
Tel: 0651 260 400

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *