Ontstaansgeschiedenis

De huidige Nederlandse regeringsvorm
Toen Nederland in 1648 als souvereine staat werd erkend was de regeringsvorm republikeins. Na de Napoleontische tijd werd die vorm onder invloed van de grote mogendheden gewijzigd in een monarchie. Deze regeringsvorm kenmerkt zich door erfelijke opvolging van het staatshoofd. Dit is in strijd met artikel 1 van de Nederlandse Grondwet en het democratisch politiek stelsel.

Het Republikeins Genootschap
In september 1996 legde een groep prominente Nederlanders een verklaring af waarin werd gepleit voor herstel van de republikeinse regeringsvorm. Helaas bleef het bij deze verklaring, activiteiten werden niet ontplooid, enige vorm van lidmaatschap was niet mogelijk.

Het Nieuw Republikeins Genootschap
Om in deze behoefte te voorzien werd op 20 januari 1998 het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) opgericht. De vereniging streeft er naar de monarchie in Nederland te vervangen door een republiek. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van democratische middelen. In 2010 kreeg het bestuur opdracht van de leden de vereniging te hervormen naar de geest van de nota Nieuw Republikeins Elan. Een gevolg daarvan is de ombenoeming van de vereniging tot ‘Republikeinen.nl’. Voorlopig zal deze naam nog samen met de oude naam ‘NRG’ worden gevoerd.

Republikeinen.nl
De vereniging ‘nieuwe’ stijl wil uitgroeien tot een volksbeweging. Doel is zoveel republikeins denkenden te registreren dat de Haagse politiek aandacht moet gaan besteden aan het republikeins gedachtegoed. Republikeinen.nl heeft zelf heel nadrukkelijk geen politieke aspiraties. De vereniging wil ruimte bieden aan republikeinen met iedere politieke, religieuze en maatschappelijke achtergrond. U steunt Republikeinen.nl door lid of sympathisant te worden.

Lid of sympathisant
Republikeinen.nl staat aan het begin van de ingeslagen weg. Het beleid is in grote lijnen vastgelegd maar is dynamisch en blijft altijd onderwerp van discussie. Door lid te worden beslist u mee over dit beleid. U kunt er ook voor kiezen sympathisant te worden; u geeft daarmee aan de republikeinse gedachte te steunen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *