Nieuws uit het bestuur

Anjo Clement -voorzitter

Twee van onze bestuursleden, te weten Ruud van Diemen en Bert Steenbruggen, hebben begin dit jaar last van hun gezondheid gekregen. Beide hebben enkele maanden nodig om te herstellen. Namens het bestuur wensen wij hen veel beterschap toe!

Gezien het treurig wegvallen van 2 bestuursleden heb ik besloten om mijn in het najaar aangekondigde terugtreden als voorzitter, op te schorten. Dit temeer omdat Ruud van Diemen, die zich als enige kandidaat had gesteld om het voorzitterschap over te nemen, gezien zijn fysieke problemen het wijze besluit heeft genomen om te stoppen met nevenactiviteiten, waaronder die voor het NRG. Dat betekent dat het bestuur opnieuw vacatures heeft, waaronder (op termijn) die van de voorzitter. Door zijn vertrek loopt ook de ontwikkeling van het NRG beleids- en jaarplan dat Ruud onder zijn hoede had, vertraging op.

Gelukkig hebben een aantal actieve kernleden, te weten Boudewijn ’t Hart, Hans Maessen en Paul Buikes aangegeven de komende maanden het bestuur te willen ondersteunen in haar werkzaamheden totdat het bestuur weer op volle kracht is. De hulp is zeker nodig, omdat eind april het jaarlijkse congres van Europese republikeinse verenigingen (AERM) in Nederland plaats zal vinden. Daarnaast komt Koningsdag er weer aan waar wij als republikeinen ook van ons zullen laten horen!

De ons ontvallen oud-secretaris Ton Johannisse heeft zijn en ons NRC een legaat nagelaten van € 10.000,—.
Het bestuur beraadt zich op de vraag hoe dit legaat een passende besteding kan krijgen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *