Nederland moet een Republiek worden:

Nederland moet een Republiek worden:

Ik hanteer daarbij, zeker ook opvoedkundig, de volgende 6 stellingen:

1.) Monarchie is discriminerend.
Het verkrijgen van een overheidsfunctie door geboorte is strijdig met Artikel 1 van de Grondwet. Het is een middeleeuws systeem gebaseerd op
ongelijkheid.

2.) Monarchie is Godslasterend.
Here Jezus zei: ” Een kameel gaat gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in de Hemel kan komen”. Let wel: De monarchen zijn
miljardair.

3.) Monarchie is misdaad.
Dit door de ongelijkheid. De monarch is miljardair en leeft dus in onmetelijke rijkdom en kinderen sterven in de wereld door ondervoeding!
95% van het wereldkapitaal is in handen van nog géén 5% van de wereldbevolking. Monarchen behoren tot die 5% die dus het overgrote deel
van al het geld in de wereld vasthouden. In Nederland groeien vele kinderen op in armoede en vele medeburgers moeten naar de voedselbank.
Verder is bekent dat de koloniale tijd van genadeloze uitbuiting van de voormalige Nederlandse koloniën, de monarchen geen windeieren
hebben gelegd. Wanneer Nederland weer een republiek wordt zou met het geld van de onteigende monarchen veel tekorten opgelost kunnen
worden. Denk aan onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg en veiligheid op straat etc.

4.) Binnen de kringen van monarchen is bloedschande/incest niet onbekend. Voorbeeld; Willem III was getrouwd met zijn bloedeigen nicht
Sophie van Württemberg. Bloedschande is in God’s ogen een gruwel.

5.) Bekende criminele activiteiten van leden van de koninklijke familie. Voorbeelden: Prinses Cristina maakte zich schuldig aan
belastingontduiking.
Van wijlen prins Bernard wordt gezegd dat hij sympathieën had voor de Nazi’s. Tenslotte is bekent dat Maxima uit een gezin komt waarvan
vader werkte voor een moorddadig regiem.

6.) Persoonsverheerlijking van bepaalde individuen is verwerpelijk. Immers ieder mens wordt in gelijkheid van rechten geboren en God kent
geen favorieten.
Door individuen te verheerlijken maakt men ze groot terwijl het een feit is dat we allen nietig zijn en allen sterven.
Alleen Christus is Koning.
Het dwingen of opleggen van kinderen om mee te doen aan de persoonsverheerlijking van de monarchen, is mijns inziens een vorm van
indoctrinatie, hersenspoelen of manipulatie. Het mag toch niet zo zijn dat we het normaal vinden dat de ene mens, (de monarch), miljardair is
terwijl er mensen zijn die zeer arm zijn?

Om bovengenoemde redenen maak ik me zorgen om de ontwikkelingen in Nederland. Dat kinderen worden aangeleerd een monarchie, (waar dan ook), normaal te vinden, vind ik zeer kwalijk.

Met vriendelijke groet,

Richard Mulder

2 gedachten over “Nederland moet een Republiek worden:”

  1. boudewijn streekstra

    geachte heer muller ik ben het volledig met u eens ik ben maar een simpele onderdaan, maar die oranje poppenkast moet zo snel mogelijk verdwijnen verbannen naar het buitenland en tegoeden bevriezen ze zullen wel naar argentinie gaan denk ik ik zie amalia nou ook niet als toekomstige koningin haha weg ermee ! getekend boudewijn

  2. Gerard van der Meij

    Is in deze tijd is een koningshuis meer dan belachelijk. Miljarden verzameld, geld van het volk, waarvan wij niet eens mogen weten hoeveel ze hebben. Toen Alex gekroond werd was het net een duur verkleedpartijtje! Vanaf die tijd is maxima koninklijke Hoogheid . alles wat de oranjes vergaard hebben moet terug in de staatskas, en gewoon gaan werken voor hun geld!!!!!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *